STRONA GŁÓWNA O NAS KONTAKT PRENUMERATA
Aktualności
Wydarzenia
Ogłoszenia drobne
Chów i hodowla(447)
Trzoda chlewna(8)
Zwierzęta futerkowe(36)
Bydło(2)
Owce, kozy(5)
Konie(15)
Drób(26)
Bezkręgowce(54)
Ryby(31)
Psy(88)
Koty(19)
Gryzonie(23)
Ptaki ozdobne i gołebie(29)
Płazy i gady(84)
Zwierzęta dzikie(27)
Inne(4)
Biznes i prawo(63)
Marketing i zarządzanie(10)
Inne (7)
"MW" - Archiwum
Od redaktora

Nasza koncepcja

Information in English
Weterynaria po Dyplomie
Akademia po Dyplomie

Chów i hodowla

Aspekty zdrowotne mięsa króliczego oraz parametry jakościowe uwzględniające rasę królików


Mgr inż. Wojciech Potępka
Nowa Wieś


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Królik kalifornijski.

Chów królików to z gospodarczego punktu widzenia ważny i przyszłościowy kierunek produkcji zwierzęcej. W ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost liczby hodowanych królików. Króliki należą bowiem do zwierząt produkcyjnych, które charakteryzują się wysokimi wskaźnikami cech użytkowych (6). W ostatnich latach produkcja żywca króliczego zmieniła się z drobnotowarowego chowu w wyspecjalizowane fermy utrzymujące nawet kilka tysięcy samic (12). Pomimo rozwoju towarowej produkcji królików, chów amatorski i przydomowy tych zwierząt nie został wyeliminowany. Mięso królików ma wiele pozytywnych walorów i jest polecane przez lekarzy oraz dietetyków. Jest wysoce przyswajalne, niskokaloryczne i smaczne (11).


Czytaj więcej

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. IV. Nutrie


Mgr inż. Magdalena Mietlicka,
doc. dr hab. Paweł Bielański,
dr inż. Dorota Kowalska
Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytutu Badawczy, Balice k. Krakowa
www.izoo.krakow.pl


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Nutria standard.

Nutria (Myocastor coypus Moll.) trafiła z Ameryki Południowej do Europy na początku XX wieku. Hodowla tych zwierząt nie ma w Polsce zbyt długich tradycji, zapoczątkował ją niewielki import kilku par nutrii z Argentyny w 1926 roku przez Ludwika Palacha. Do wybuchu II wojny światowej w Polsce było około 500 samic, następnie po wojnie starano się odbudować stado podstawowe, importując materiał genetyczny z Czechosłowacji, RFN i NRD. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku sprowadzono 563 zwierzęta, dzięki czemu w kolejnych latach produkcja skór wzrastała z roku na rok, osiągając szczyt w 1980. Polska była wtedy największym na świecie producentem skór nutriowych pochodzących z chowu klatkowego. Wyprodukowano wówczas 3,4 miliona skór, z czego aż 70% to odmiany barwne.


Czytaj więcej

Błędy żywieniowe przyczyną niedomagań zdrowotnych królików


Dr inż. Jan Zając


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Przejście z żywienia zimowego (suchego) na soczyste powinno następować stopniowo i trwać co najmniej tydzień.

Króliki należą do zwierząt stosunkowo mało odpornych na choroby. Bardzo ważne jest zapobieganie chorobom, tylko w ten sposób bowiem możemy uniknąć wystąpienia wielu chorób i związanych z tym strat w postaci padnięć bądź kosztów leczenia, które w przypadku królików jest trudne i mało efektywne.


Czytaj więcej

Króliki miniaturowe. Cz. II


Dr n. wet. Joanna Zarzyńska, dr Paweł Zarzyński


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Klatka z metalowych prętów z plastikową kuwetą.

Większość osób decyduje się na zakupienie króliczka w sklepie zoologicznym (niestety często jest to nie do końca przemyślana decyzja, podjęta pod wpływem impulsu). Zwróćmy uwagę na standardy zoohigieniczne, czystość w klatkach, ewentualne przegęszczenie itp. Sprzedawca powinien dysponować przynajmniej podstawową wiedzą o wieku zwierząt i umiejętnością rozpoznania płci. Warto skontaktować się z hodowcą - on zna indywidualne cechy oferowanych osobników, dysponuje konkretnymi rasami (z udokumentowanym pochodzeniem) i dodatkowo może służyć fachową radą na temat pielęgnacji i żywienia.


Czytaj więcej

Niepożądane nawyki (narowy) królików przyczyną zmniejszenia ich wartości użytkowej


Dr inż. Jan Zając


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. U jednych samic złośliwość występuje okresowo (w czasie rui, w drugiej połowie ciąży oraz w ciągu kilku pierwszych dni po wykocie), u innych zaś niezależnie od ich stanu fizjologicznego.

Chorobliwe nawyki, inaczej zwane narowami, są to niepożądane z punktu widzenia hodowcy objawy zachowania się zwierzęcia domowego. Najczęściej narowy są wrodzonymi lub nabytymi złymi przyzwyczajeniami występującymi na skutek znudzenia lub naśladowania innych zwierząt. Powodują nie tylko zmniejszenie wydajności i pogorszenie zdrowia zwierzęcia, ale również obniżenie wartości użytkowej, rzutujące na efekt ekonomiczny chowu i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt.


Czytaj więcej

Króliki miniaturowe. Cz. I


Dr n. wet. Joanna Zarzyńska,
dr inż. Paweł Zarzyński


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Wbrew powszechnemu mniemaniu króliki nie są gryzoniami, lecz należą do rodziny zajęczaków.

Króliki miniaturowe są jednymi z najpopularniejszych domowych pupili. Jest to związane z ich miłym usposobieniem, łatwością utrzymania oraz podatnością na oswajanie. W warunkach polskich trudno mówić o rasach tych zwierząt, gdyż nie ma określonych podstaw wzorców, a większość egzemplarzy pochodzi z krzyżowań. Można określać odmiany, bazując na budowie ciała i cechach okrywy włosowej. Charakterystyczna jest niska masa ciała, która nie powinna przekraczać 1,5-2 kg.


Czytaj więcej

Najczęstsze problemy w przydomowym rozrodzie królików


Dr Hubert Zientek


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Samicę w celu pokrycia przenosimy do klatki samca.

Przydomowy chów królików charakteryzuje się niską intensywnością rozrodu i pozwala na uzyskanie do 4 miotów w roku od jednej samicy, w okresie od marca do listopada. Młode odsadza się zwykle w wieku 6-7 tygodni, a samice kryje najczęściej w 42. dniu po porodzie. Ten ekstensywny sposób hodowli zakłada również żywienie zwierząt paszami najtańszymi, często stanowiącymi odpadki z gospodarstwa domowego.


Czytaj więcej

Żywienie szynszyli


Dr Danuta Dzierżanowska-Góryń
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, SGGW
e-mail: danuta_dzierzanowska_goryn@sggw.pl


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Podstawa żywienia szynszyli - pasza granulowana.

Szynszyla pochodzi z Ameryki Południowej. Żyje w Andach na wysokości powyżej 800 m n.p.m. Tereny te mają bardzo niesprzyjające warunki środowiskowe dla rozwoju roślinności. Wysoka temperatura, mała ilość opadów i duże wysokości powodują, że środowisko to jest prawie wolne od grzybów, pleśni i bakterii. To sprawia, że w warunkach naturalnych zwierzęta te prawie nie chorują. Szynszyle przystosowały się do spożywania ubogiej roślinności, suchej, twardej i zawierającej dużo włókna. Dotychczas dieta dziko żyjącego szynszyla nie jest dokładnie zbadana.


Czytaj więcej

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. III. Lisy pospolite białoszyjne


Doc. dr hab. Paweł Bielański,
dr inż. Dorota Kowalska
Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Balice k. Krakowa
www.izoo.krakow.pl


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1a-c. Lis białoszyjny.

Początki tej rasy, zwanej pierwotnie "białoszyjką moszczenicką", datują się na rok 1970, kiedy to na fermie Państwowego Gospodarstwa Hodowli Zwierząt Futerkowych Batorówka w Moszczenicy w miocie lisów srebrzystych (Trans x Tama) urodziło się pięć szczeniąt. Wśród nich jedno było odmiennie ubarwione. Umaszczenie liska było zbliżone do lisa białopyskiego, różniło się tylko białym symetrycznym kołnierzem szerokości 7 cm na szyi zwierzęcia.


Czytaj więcej

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. II. Lisy pospolite pastelowe


Doc. dr hab. Paweł Bielański,
dr inż. Dorota Kowalska
Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Balice k. Krakowa
www.izoo.krakow.pl
dr inż. Andrzej Zoń,
dr inż. Jerzy Fijał
Zakład Doświadczalny IZ Chorzelów Sp. z o.o.


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Lis pospolity pastelowy występuje w trzech typach: ciemny, średni i jasny.

Popyt na skóry futerkowe w kraju i za granicą jest uzależniony przede wszystkim od panującej mody. Stąd też powodzenie skór futerkowych w dużym stopniu zależy od ich wielkości, jakości okrywy włosowej i jej barwy, a także od tzw. rysunku. Każda pojawiająca się nowość z tego zakresu spotyka się na aukcjach futrzarskich z dużym zainteresowaniem, czego wyrazem jest płacona cena, z reguły znacznie przekraczająca ceny skór o barwie tradycyjnej.


Czytaj więcej

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. I. Króliki popielniańskie białe


Doc. dr hab. Paweł Bielański,
dr inż. Dorota Kowalska
Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Balice k. Krakowa
www.izoo.krakow.pl
mgr inż. Piotr Pankowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Ferma w Balicach.

Konwencja o różnorodności biologicznej, opracowana w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532), w swojej preambule mówi, że: 'Strony niniejszej konwencji, świadome istotnego znaczenia różnorodności biologicznej oraz ekologicznych, genetycznych, społecznych, ekonomicznych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych i estetycznych wartości różnorodności biologicznej i jej elementów, świadome również znaczenia różnorodności biologicznej dla ewolucji oraz dla funkcjonowania systemów podtrzymujących życie w biosferze, stwierdzają, że ochrona różnorodności biologicznej jest wspólną sprawą ludzkości, potwierdzając, że państwa mają suwerenne prawa do własnych zasobów biologicznych, potwierdzając również, że państwa są odpowiedzialne za ochronę swojej różnorodności biologicznej oraz za zrównoważone użytkowanie własnych zasobów biologicznych'.


Czytaj więcej

Badania na temat dopuszczalnego stopnia spokrewnienia w populacji królików


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki, Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt, Balice k. Krakowa


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Cechy związane z pokrojem należą do silnie odziedziczalnych u królików.

W każdym stadzie w ciągu określonego czasu następuje stała wymiana pewnej grupy zwierząt. Opuszczają one stado wskutek decyzji gospodarczych, hodowlanych lub przypadków losowych, a na ich miejsce wstawiane są zwierzęta nowe, jako uzupełnienie ubytków. Ten ustawiczny proces odnawiania stada nosi nazwę remontu.


Czytaj więcej

Wykorzystanie zielonki w żywieniu królików utrzymywanych w warunkach małych ferm przyzagrodowych


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. W warunkach małych, przydomowych ferm żywienie opiera się o pasze gospodarskie.

Zmiany klimatyczne zachodzące w naszym kraju wyznaczają w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym również królików, dwa wyraźne okresy. Pierwszy - wiosenno-letnio-jesienny, trwa od kwietnia do połowy października, a drugi - jesienno-zimowo-wiosenny, przeważnie od ostatniej dekady października do początku maja.


Czytaj więcej

Podstawowe czynniki kształtujące mikroklimat w pomieszczeniach fermy króliczej


Jan Zając


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Króliki należą do zwierząt o ograniczonych zdolnościach termoregulacyjnych.

Nowoczesne, towarowe metody produkcji królików wymagają określonych warunków mikroklimatycznych, które pozwalają na uzyskanie rentowych wskaźników użytkowości rozpłodowej i tucznej. Podstawowymi czynnikami kształtującymi mikroklimat w budynku są: temperatura powietrza w pomieszczeniach, wilgotność względna i prędkość ruchu powietrza, światło oraz zawartość szkodliwych gazów w powietrzu.


Czytaj więcej

Przyczyny brakowania samic króliczych ze stada


Dr inż. Jan Zając
Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych, Instytut Zootechniki, Kraków


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. W każdym stadzie w ciągu określonego czasu następuje stała wymiana części zwierząt.

Na opłacalność chowu i hodowli królików wpływa wiele czynników, takich jak koszty utrzymania, żywienia, wyniki rozrodu, a więc jakość i liczba urodzonego i odchowanego potomstwa. Brak skutecznego krycia zmusza do utrzymywania samic w stanie bezproduktywnym dla fermy, zwiększając tym samym obciążenie z tytułu utrzymania stada.


Czytaj więcej

Wpływ rasy i warunków utrzymania na mleczność samic króliczych


Dr inż. Jan Zając
Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt, Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Samica karmi młode najczęściej w nocy, a także kilka minut w ciągu dnia.

Racjonalne żywienie zwierząt gospodarskich (w tym także królików) wymaga zapewnienia w dziennej dawce pokarmowej odpowiedniej ilości niezbędnych składników odżywczych i substancji stymulujących procesy życiowe. Pokrycie niezbędnego zapotrzebowania ma na celu, oprócz utrzymania zwierząt w dobrym zdrowiu, uzyskanie wysokiej produkcyjności, która w przypadku królików jest nierozłącznie związana z liczbą urodzonych i odchowanych królicząt. Aby ten cel osiągnąć, królice muszą charakteryzować się wysoką mlecznością.


Czytaj więcej

Niektóre uwarunkowania produkcyjne związane z chowem królików w sektorze drobnotowarowym


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Obecnie największą wagę przywiązuje się do produkcji mięsa króliczego.

Hodowla i produkcja królików mają wielowiekową tradycję. Właściwy rozwój chowu i hodowli tych zwierząt nastąpił jednak w naszym kraju po 1960 roku, kiedy rozpoczął się eksport tuszek króliczych z Polski do krajów Europy Zachodniej.


Czytaj więcej

Intensyfikacja rozrodu królików poprzez ich unasienianie


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Wysoka wartość mięsa króliczego powoduje, że głównym kierunkiem użytkowania królików staje się użytkowość rzeźna.

W ostatnich latach obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na produkty zwierzęce z wyraźnym preferowaniem mięsa chudego, łatwostrawnego, o dużej wartości odżywczej. Warunki te spełnia między innymi mięso królicze, które należy do grupy mięs białych, jest smaczne i lekkostrawne. Oprócz dużej zawartości składników odżywczych odznacza się niską zawartością cholesterolu, tak że może być zalecane nawet dla osób zagrożonych chorobami układu krążenia.


Czytaj więcej

Niektóre dodatki paszowe dla królików


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki w Balicach k. Krakowa


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Króliki to zwierzęta roślinożerne z długim przewodem pokarmowym i silnie rozwiniętym jelitem ślepym.

Racjonalne żywienie decyduje o efektywności chowu królików. Jak wynika z analiz przeprowadzonych na fermie królików w Balicach, nakłady na żywienie stanowią około 65-70% ogólnych kosztów produkcji.


Czytaj więcej

Wpływ czynników środowiskowych na wyniki rozpłodu królików


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki w Balicach k. Krakowa


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Około 80% żywca i mięsa króliczego pochodzi z produkcji tradycyjnej - przyzagrodowej.

Króliki należą do tych nielicznych zwierząt gospodarskich, u których ruja nie występuje u samic cyklicznie, owulacja zaś nie jest uzależniona od rui. Do wystąpienia owulacji konieczne jest pobudzenie płciowe, dlatego nosi ona nazwę prowokowanej. Fakt ten daje możliwość dowolnego ustawienia kryć u samic oraz uzyskania od nich od 3 do 8 miotów w ciągu roku.


Czytaj więcej

Wybrane zagadnienia z odchowu królicząt


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Do wieku 18-20 dni młode króliczęta odżywiają się wyłącznie mlekiem matki.

Bardzo ważnym zagadnieniem w produkcji królików w warunkach ferm towarowych jest rozpłód zwierząt, a w szczególności liczba królików urodzonych, odsadzonych oraz odchowanych z miotu.


Czytaj więcej

Prawidłowe żywienie królików utrzymywanych jako zwierzę towarzyszące


Lek. wet. Lidia Lewandowska
Lecznica Weterynaryjna OAZA
Warszawa

www.lecznica-oaza.prv.pl


kliknij żeby powiększyć


Ryc. 1. Króliki uwielbiają jeść pokarm roślinny. Choć karmienie królika warzywami i zielonkami wymaga od właściciela więcej wysiłku niż kupienie pudełka mieszanki w sklepie zoologicznym, to taka dieta jest niewątpliwie korzystniejsza dla zwierzęcia.

Królik trzymany w domu jako zwierzę towarzyszące człowiekowi żyje długo - średnio 7 lat (choć niektóre króliki dożywają i czternastu). Prowadzi zwykle "kanapowy", mało aktywny tryb życia, zazwyczaj nie jest też rozmnażany. Nic więc dziwnego, że sposób żywienia takiego królika powinien być zupełnie inny niż królika hodowlanego, którego okres życia jest krótszy, a celem jego hodowli jest uzyskanie jak największej ilości mięsa (brojlery królicze), sierści (króliki angorskie) czy młodych (królice rozrodowe). Podstawowym błędem popełnianym przez właścicieli królików domowych jest karmienie ich pokarmami przeznaczonymi dla królików hodowlanych.


Czytaj więcej

Królik - nieznany czy znany? Cz. II. Świat


Doc. dr hab. Paweł Bielański,
dr inż. Dorota Kowalska
Instytut Zootechniki, Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt, Balice k. Krakowa
www.izoo.krakow.pl
e-mail: futerka@izoo.krakow.pl


kliknij żeby powiększyć


Ryc. 1. Królik kalifornijski.

Kraje członkowskie Unii Europejskiej, takie jak Francja, Hiszpania czy Włochy, są czołowymi producentami i konsumentami mięsa króliczego. Istnieje tam ustalona tradycja jego spożycia.


Czytaj więcej

Królik - nieznany czy znany? Cz. I. Polska


Doc. dr hab. Paweł Bielański,
dr inż. Dorota Kowalska
Instytut Zootechniki, Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt, Balice k. Krakowa
www.izoo.krakow.pl
e-mail: futerka@izoo.krakow.pl


kliknij żeby powiększyć


Ryc. 1. Króliki należą do zwierząt gospodarskich o wielokierunkowym użytkowaniu.

Króliki należą do zwierząt gospodarskich o wielokierunkowym użytkowaniu. W pierwszym rzędzie dostarczają wartościowego i zdrowego mięsa, ponadto futerko, wełnę angorską. Są też wykorzystywane jako zwierzęta doświadczalne. Wykonuje się na nich wiele prób biologicznych, farmakologicznych i innych testów laboratoryjnych.


Czytaj więcej

Hodowla lisów. Cz. II. Popyt, eksport, koniunktura


Robert Głogowski


kliknij żeby powiększyćRyc. 1. Lis pospolity platynowy.

Dzięki właściwemu żywieniu i troskliwej opiece hodowcy uzyskują co roku liczny przychówek młodych lisów. Ich skóry cieszą się niesłabnącą popularnością, opierając się wielu czynnikom utrudniającym prowadzenie hodowli. Popyt na skóry lisów nie doszedł jeszcze do poziomu, który pozwalałby osiągać przychody porównywalne z okresami największej prosperity w tej branży. Utrzymujące się zainteresowanie nabywców pozwala jednak mieć nadzieję, że ta hodowla najgorsze ma już za sobą.


Czytaj więcej

Hodowla lisów. Cz. I. Popularność dwóch gatunków


Robert Głogowski


kliknij żeby powiększyć


Ryc. 1. Typowa klatka wolno stojąca dla lisów stada podstawowego.

Dziko żyjący lis o płomienistorudym odcieniu okrywy włosowej to powszechny widok w wielu typach siedlisk naturalnych. Ta odmiana barwna nie jest jednak przedmiotem zainteresowania hodowców zwierząt futerkowych. Znacznie cenniejsze skórki uzyskuje się od lisów srebrzystych, platynowych, białoszyjnych i innych oryginalnie umaszczonych odmian.


Czytaj więcej

Szop w domu - przyjaciel czy utrapieniec? Cz. II. Żywienie i utrzymanie

Mgr inż. Agnieszka Paluch


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Letni wybieg szopów.

Ostatnimi czasy zapanowała w naszym kraju moda na trzymanie szopów praczy w domu. Wiele osób chciałoby mieć takiego nietypowego przyjaciela i pyta, skąd można go wziąć. Niestety potencjalni właściciele często nie zdają sobie sprawy, z jakimi trudnościami mogą się spotkać. Czasem zdarza się, że dopiero gdy szop trafi już do ich mieszkania, zastanawiają się, jak właściwie należy się nim opiekować. Poniższe uwagi z całą pewnością nie wyczerpują tematu utrzymania szopów praczy w niewoli, ale być może pomogą przyszłym hodowcom przygotować się na przyjęcie nowego domownika.


Czytaj więcej

Amatorska hodowla tchórzofretek. Cz. III

Mgr inż. Małgorzata Gardzińska


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Obrzęk warg sromowych u samicy w okresie rui.

Tchórzofretki osiągają dojrzałość płciową w wieku około 8-10 miesięcy, przy czym u niektórych osobników może to nastąpić już w wieku 6 miesięcy. Do rozrodu zwierzęta są gotowe na wiosnę następnego roku. U młodych samic pierwsza ruja występuje najczęściej na przełomie marca i kwietnia, samce natomiast sygnalizują gotowość do krycia intensywnym zapachem oraz znacznym powiększeniem się jąder, które jest widoczne już od lutego i trwa przez cały sezon rozrodczy aż do późnej jesieni.


Czytaj więcej

Hodowla norek. Cz. II. Sukces reprodukcyjny

Dr Robert Głogowski


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Magazyn skór norczych.

Wyniki reprodukcyjne są podstawą opłacalności w hodowli norek. Właściwe traktowanie i żywienie samic pozwala ujawnić się predyspozycjom przekazanym przez pokolenie rodzicielskie. Rola człowieka jest nie do przecenienia. Niemożliwe jest bowiem osiągnięcie sukcesów hodowlanych bez optymalnego, pełnowartościowego żywienia zwierząt. Na hodowcy spoczywa obowiązek codziennej troski o dobrostan stada, ale mimo pewnych uciążliwości hodowla norek dostarcza sporej satysfakcji.


Czytaj więcej

Rozród - ważny okres w życiu szynszyla

Dr Danuta Dzierżanowska-Góryń
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Samica.

Szynszyle uzyskują dojrzałość płciową średnio w wieku 6 miesięcy, ale już 4-miesięczna samica może być pokryta. Jest to uzależnione od wielu czynników, przede wszystkim od czasu jej urodzenia. U samic urodzonych między grudniem a lipcem pierwsza ruja występuje około 250. dnia życia. Natomiast u samic urodzonych między lipcem a grudniem ruja występuje wcześniej, bo już pomiędzy 150. a 180. dniem życia.


Czytaj więcej

Szop w domu - przyjaciel czy utrapieniec? Cz. I. Systematyka i opis gatunku


Mgr inż. Agnieszka Paluch


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Szop pracz ( Procyon lotor) Linnaeus, 1758.

Zdania na temat trzymania szopa pracza w domu są podzielone. Przeciwnicy twierdzą, że szop jest za duży, za brudny i zbyt niszczycielski, aby mógł być zwierzęciem domowym. Zwolennicy z kolei uważają szopy za przesympatyczne, niezwykle inteligentne i miłe zwierzęta. A szkody? No cóż. Czego się nie wybacza przyjacielowi?


Czytaj więcej

Amatorska hodowla tchórzofretek. Cz. II. Zakup tchórzofretki

Mgr inż. Małgorzata Gardzińska


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Młoda tchórzofretka - zdrowa, wesoła i ciekawa otaczającego ją świata.

Tchórzofretki są zwierzętami poliestralnymi sezonowo. Ruja u samic pojawia się na wiosnę, zwykle w drugiej połowie marca lub na początku kwietnia. Pierwsze młode można kupić już pod koniec maja lub na początku czerwca. Są to tzw. mioty wiosenne. Po odsadzeniu młodych samice bardzo szybko wchodzą w kolejną ruję. Wielu hodowców decyduje się wtedy na powtórne ich krycie w celu uzyskania dwóch miotów w roku. Drugi miot, tzw. miot jesienny, jest zwykle mniej liczny, a szczenięta są często słabsze i bardziej podatne na choroby.


Czytaj więcej

Hodowla norek. Cz. I. Szlachetne mięsożerne

Dr Robert Głogowski


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Mięsożerne zwierzęta futerkowe utrzymujemy zarówno w pawilonach, jak i klatkach wolno stojących.

Na fermach hodowany jest przede wszystkim jeden z dwóch znanych gatunków norek: norka amerykańska ( Mustela vison Schreb.), zaliczana do rodziny łasicowatych ( Mustelidae). W stanie dzikim występuje w Ameryce Północnej. Zamieszkuje okolice zbiorników i cieków wodnych. Ma urozmaicone upodobania pokarmowe, wśród których poczesne miejsce zajmują ryby i inne małe zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym. Wśród cech predysponujących ją do hodowli należy wymienić doskonałe walory futrzarskie, takie jak krótka, trwała, jednolicie umaszczona okrywa, oraz dobre wskaźniki rozpłodu.


Czytaj więcej

Niektóre uwagi o historii, pochodzeniu, biologii i hodowli nutrii

Dr habil. n. wet. Witold Scheuring
Specjalista chorób zwierząt futerkowych
Zbąszynek


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Tradycyjna hodowla nutrii w byłych karpnikach Instytutu Zootechniki w Balicach koło Krakowa. Widoczne zagrody z dopływem wody, siatkowe ogrodzenia poszczególnych zagród i domki.

Autor przedstawia w krótkim zarysie niektóre mniej znane aspekty prowadzonej w Polsce od 1926 r. hodowli nutrii - zwierzęcia wciąż słabo poznanego i akceptowanego przez lekarzy weterynarii. Zwraca uwagę zarówno na specyfikę biologiczną, jak i metody chowu oraz żywienia, bez czego praktykujący lekarz nie może w pełni stać się partnerem w rozwoju odradzającej się po latach w Polsce hodowli tego zwierzęcia.


Czytaj więcej

Szynszyle - najważniejsze aspekty hodowlane

Dr Danuta Dzierżanowska-Góryń
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
e-mail:dzierzan@delta.sggw.waw.pl


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Okrągła głowa, duże uszy i bystre oczy nadają szynszyli sympatyczny wygląd.

Szynszyle są niewielkimi zwierzętami należącymi do rzędu gryzoni. Są blisko spokrewnione z nutriami, świnkami morskimi, koszatniczkami, wiskaczami oraz jeżozwierzami. Zwierzęta te tworzą grupę jeżozwierzokształtnych. Zamieszkują obszar Ameryki Południowej, zajmując różne siedliska i prowadząc różnorodny tryb życia: ziemny, podziemny, nadrzewny i wodny. Stanowią endemiczną, niezwykle starą grupę zwierząt wywodzącą się od przodka, który żył w Afryce w eocenie.


Czytaj więcej

Amatorska hodowla tchórzofretek. Cz. I

Mgr inż. Małgorzata Gardzińska


kliknij żeby powiększyć

Ryc. 1. Para dorosłych zwierząt, po prawej samiec, po lewej samica.

Utrzymywanie tchórzofretek na fermach dla pozyskania skór sprawiło, że były one przez długi czas postrzegane jako typowe zwierzęta futerkowe, tak jak norki czy lisy. Jednak już na początku lat. 80. dzięki miłemu usposobieniu i sympatycznemu wyglądowi zaczęły stawać się zwierzętami domowymi, podbijając serca ludzi najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem także w Europie. Obecnie popularność tchórzofretek jest coraz większa, podobnie jak grono ich miłośników. Domowa hodowla tych zwierząt nie jest trudna, a za troskliwą opiekę potrafią one odwdzięczyć się swojemu właścicielowi ogromnym przywiązaniem i przyjaźnią.


Czytaj więcej
ULUBIONE

Dodaj do ulubionych

Ustaw jako startową

WYSZUKIWANIE

Szukaj artykułów archiwalnych "MW"

zaawansowane

LOGOWANIE

Zaloguj się do serwisu

wpisz email

Informacje dotyczące rejestracji i logowania

ZAMIESZCZANIE PUBLIKACJI

Regulamin publikowania prac w "Magazynie Weterynaryjnym"

Wyróżnienie PTNW dla "MW"

Wyróżnienie honorowe PTNW "Resolutio pro Laude" dla redakcji czasopisma "Magazyn Weterynaryjny"

POTRZEBNA POMOC!

Jedna z naszych Koleżanek znalazła się w dramatycznej sytuacji życiowej z powodu pęknięcia tętniaka mózgu.