Zwierzęta egzotyczne

Ochrona zdrowia ryb w oczkach wodnych – podstawowe informacje. Cz. I

lek. wet. Piotr Jan Korzeniowski

WET-AQUA Przychodnia Weterynaryjna w Warszawie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Hodowla ryb ozdobnych w zbiornikach na wolnym powietrzu jest bardzo stara, dużo starsza niż hodowla w akwariach (starożytne Chiny, Japonia). Także w Polsce od wielu już lat bardzo popularne są ogrodowe oczka wodne, które w zależności od pojemności można podzielić na bardzo małe – do 1000 l, małe – 1000-5000 l, średnie – 5000-10 000 l i duże – powyżej 10 000 l.

 

SUMMARY

Ornamental pond fish: basic health protection information. Part 1

Increasing popularity of ornamental pond fish brings new challenges for veterinarians specializing in ichthyopathology. The variety of species kept in ponds, the open nature of the tanks and mistakes made by animal caretakers often contribute to high prevalence of fish disease. Only early and proper diagnosis followed by appropriate action allows for effective treatment. That is why close cooperation of the doctor with the owner and conscientious execution of the recommendations by the caretakers is important. The first part of this article describes the most common viral, bacterial and fungal diseases, while the second part deals with other common pathogens affecting pond fish.

Key words: ornamental pond fish, diseases, diagnosis, treatment


Osoby planujące takie urozmaicenie swojego najbliższego otoczenia, niezależnie od skali przedsięwzięcia, mają do dyspozycji wiele specjalistycznych urządzeń (wydajne filtry mechaniczne, biologiczne, lampy UV, różne rodzaje oświetlenia, zestawy fontannowe, kaskadowe i inne) pomagających zachować dobrą jakość wody, w której utrzymywane są ryby. Dostępna jest cała gama preparatów pielęgnacyjnych przeznaczonych do hodowli ryb ozdobnych w zbiornikach zewnętrznych oraz specjalistyczne, zbilansowane pokarmy dla różnych gatunków ryb. Mimo postępu technicznego i rozwoju wiedzy dotyczącej tego tematu, utrzymanie wysokiego statusu zdrowotnego hodowanych ryb nadal nie jest proste, a przypadki zachorowań zdarzają się często. W niektórych sytuacjach właściciele tego typu amatorskich hodowli radzą sobie sami, stosując dostępne w sklepach zoologicznych preparaty zawierające głównie roztwory zieleni malachitowej, błękitu metylenowego i formaliny. W przypadkach poważniejszego przebiegu chorób różnego tła konieczna jest pomoc wyspecjalizowanego lekarza weterynarii, dysponującego odpowiednim zapleczem diagnostycznym i szeroką wiedzą z zakresu ichtiopatologii.

Podobnie jak u innych zwierząt, wystąpienie i rozwój choroby są uwarunkowane wieloma czynnikami, niezmienne pozostają jednak dwa elementy. Są to obecność aktywnego drobnoustroju chorobotwórczego i niedostateczna gotowość układu immunologicznego do...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Choroby wirusowe

Ta grupa przypadków ma najczęściej przebieg ostry. Do największych zagrożeń zalicza się SVC (ang. Spring Viremia of Carp) – wiosenną wiremię [...]

Choroby bakteryjne

Choroby bakteryjne nadal stanowią jedno z największych zagrożeń w hodowli ryb, zarówno ozdobnych, jak i tych o znaczeniu gospodarczym. Ich przebieg w zależności od statusu immunologicznego [...]

Choroby wywoływane przez grzyby i organizmy grzybopodobne

Do najczęściej występujących należą infekcje wywołane przez grzyby z rodzajów Saprolegnia i Achlya, objawiające się białymi lub szarymi, kłaczkowatymi rozrostami na powłokach ciała [...]