Chirurgia Małych Zwierząt
Ze mw okladka chirurgia  2016
Cena: 35,00 zł
cena dla instytucji: 50,00 zł
Nakład wyczerpany


„Zeszyt Edukacyjny Chirurgia Małych Zwierząt” to kompendium wiedzy niezbędnej w codziennej pracy lekarzy weterynarii. Najlepsi polscy praktycy przygotowali artykuły dotyczące leczenia chirurgicznego psów i kotów. Przedstawili m.in. postępowanie w przypadku zespołu brachycefalicznego u psów oraz zespolenia wrotno-obocznego u psów i kotów. Omówili też techniki wykonywania iniekcji dostawowych, zespalania przy złamaniach kości długich i wybrane zabiegi chirurgiczne uszu u psów. Czytelnik znajdzie również informacje na temat chirurgicznego leczenia wrodzonego przemieszczenia moczowodów oraz przepukliny przepony miednicy u psów. Istotnym zagadnieniem jest także problem znieczuleń do krótkich procedur diagnostycznych. Artykuły są opatrzone bogatą szatą graficzną, która w połączeniu z zawartymi w nich wiadomościami może być doskonałą podstawą do odświeżenia, utrwalenia i udoskonalenia warsztatu pracy.


Zespół brachycefaliczny u psów – wciąż aktualny problem kliniczny
Aleksandra Tomkowicz, Piotr Trębacz, Beata Degórska, Jacek Sterna, Piotr Kowalczyk,
Jan Frymus, Marek Galanty

Zastosowanie minilaparotomii przesłonowej w operacyjnym leczeniu wrodzonego
przemieszczenia moczowodów u psów
Piotr Trębacz, Piotr Kowalczyk

Iniekcje dostawowe – technika wykonania oraz wskazania
Piotr Kowalczyk, Beata Degórska, Piotr Trębacz, Jan Frymus, Aleksandra Tomkowicz,
Marek Galanty, Jacek Sterna

Znieczulenie do krótkich procedur diagnostycznych u małych zwierząt
Maria Chmielewska

Aktualny stan wiedzy na temat leczenia zespolenia wrotno-obocznego u psów i kotów
Jan Frymus, Piotr Trębacz, Beata Degórska, Jacek Sterna, Piotr Kowalczyk, Aleksandra Tomkowicz, Marek Galanty

Techniki zespalania przy złamaniach kości długich
Ryszard Iwanicki, Mateusz Iwanicki, Tymoteusz Słowik, Aleksandra Czuchman

Wybrane zabiegi chirurgiczne uszu u psów w codziennej praktyce małych zwierząt
Arkadiusz Silny, Grzegorz Sapikowski, Iwona Szuszkiewicz, Aleksandra Szpaczek, Magdalena Silna

Przemieszczenie mięśnia zasłonowego wewnętrznego w chirurgicznym leczeniu
przepukliny przepony miednicy u psów
Aleksandra Tomkowicz, Piotr Trębacz, Beata Degórska, Jan Frymus, Piotr Kowalczyk, Jacek Sterna, Marek Galanty


Wszystkie produkty