Choroby Bydła 2016
Okladka
Cena: 45,00 zł
cena dla instytucji: 55,00 zł
Nakład wyczerpany
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Monografia „Choroby Bydła 2016” to praktyczny suplement zawierający zestaw interesujących artykułów. Grono najlepszych polskich specjalistów dokonało w nim przeglądu aktualnych zagadnień związanych z rozpoznawaniem i leczeniem wybranych chorób bydła. Redaktorem prowadzącym jest prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński. W suplemencie przedstawiono m.in. tak istotne problemy zdrowotne bydła jak nadmierne łzawienie, choroba guzowatej skóry bydła, zespół oddechowy bydła, zatkanie ksiąg oraz zaburzenia w gospodarce fosforowej. Szeroko omówiono także najważniejsze zagadnienia z patologii wątroby. W monografii można też znaleźć informacje na temat synchronizacji rui u bydła mlecznego, różnic w zakresie rozrodu między jałówkami a krowami mlecznymi oraz wpływu okresu zasuszenia na produkcyjność krów mlecznych.


CHOROBY BYDŁA – SPIS TREŚCI

Przegląd wybranych czynników zdrowotnych decydujących o powodzeniu synchronizacji rui u bydła mlecznego
Monika Ptaszyńska

Nadmierne łzawienie u bydła – przyczyny, objawy i leczenie
Jacek Sikora

Choroba guzowatej skóry bydła – nowe potencjalne zagrożenie w hodowli
Dariusz Bednarek

Niektóre różnice w zakresie rozrodu między jałówkami a krowami mlecznymi
Grzegorz Jakub Dejneka

Wpływ długości okresu zasuszenia na produkcyjność u krów mlecznych
Adam Mirowski

Znaczenie zespołu oddechowego bydła w produkcji młodego bydła opasowego
Piotr Matyba, Małgorzata Wielgosz, Monika Petrajtis-Gołobów, Zdzisław Gajewski

Narastanie antybiotykooporności bakterii Gram-ujemnych – pora na rozwiązania alternatywne u bydła
Tadeusz Stefaniak, Anna Rząsa, Joanna Bajzert, Paulina Jawor, Marian Kuczaj, Krzysztof Blicharski, Olga Urbaniak,
Anastasiya Akhtyrtseva, Dawid Król

Zatkanie ksiąg u bydła mlecznego – obserwacje własne
Krzysztof Lutnicki, Łukasz Kurek, Tomasz Riha, Beata Kaczmarek

Zaburzenia w gospodarce fosforowej bydła
Mirosław Kleczkowski

FARMAKOLOGIA

APTEKA WETERYNARYJNA


Wszystkie produkty