Magazyn Weterynaryjny
Druk mw
Cena: 205,00 zł
cena dla: Instytucji lub przedstawiciela medycznego: 215,00 zł
VET
Produkt dostępny tylko dla lekarzy

Prenumerata papierowa

Ta roczna prenumerata obejmuje 12 numerów czasopisma, które wyślemy pocztą zaraz po ich ukazaniu się. Prenumerata standardowo zaczyna się od numeru bieżącego (tj. najnowszego z opublikowanych). Jeśli chciałbyś zmienić numer, od którego zaczyna się prenumerata, napisz to w uwagach do zamówienia.


Wszystkie produkty