STRONA GŁÓWNA O NAS KONTAKT PRENUMERATA
Aktualności
Wydarzenia
Ogłoszenia drobne
Chów i hodowla(443)
Biznes i prawo(61)
Marketing i zarządzanie(10)
Inne (5)
"MW" - Archiwum
Od redaktora

Nasza koncepcja

Information in English
Weterynaria po Dyplomie
Akademia po Dyplomie

 09/14

Wrzesień Vol.23 nr 208
ISSN 1230-4425

INDEKS 341002

TEMAT PRZEWODNI - MEDYCYNA REGENERACYJNA

IRAP - nowość w leczeniu zwyrodnień stawów u małych zwierząt

Autorzy: lek. wet. Jacek Szulc, lek. wet. Katarzyna Szulc


Terapia IRAP należy do odłamu medycyny regeneracyjnej. Na świecie zaczęła być znana jako Orthokine i była używana w medycynie człowieka, następnie w medycynie koni, a teraz również małych zwierząt. Terapia dotyczy zwyrodnień i zapalenia stawów oraz kości, zapalenia ścięgien, zwężenia kanału lędźwiowo-krzyżowego, zespołu cauda equina i urazów mięśni. Jest przy tym bardzo bezpieczna, gdyż opiera się na wykorzystywaniu naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu. kliknij żeby powiększyć

Komórki macierzyste w weterynarii - potencjał wymagający potwierdzenia

Autorzy: dr n. wet. Anna Burdzińska, dr n. med. spec. wet. diag. lab. Marta Idziak


Hasło "komórki macierzyste w weterynarii" rozprzestrzenia się w Polsce w ciągu ostatniego roku jak hodowla na szalce Petriego. Jeszcze niedawno przeszczepienie komórek macierzystych było u nas postrzegane jako egzotyczna, elitarna metoda postępowania. Dziś przeglądarki internetowe sugerują, że to popularna, sprawdzona i skuteczna metoda leczenia wielu stanów chorobowych u pacjentów weterynaryjnych. kliknij żeby powiększyć

Zastosowanie komórek macierzystych oraz osocza bogatopłytkowego w medycynie regeneracyjnej koni

Autorzy: dr n. wet. Alicja Iwaszko-Simonik, prof. dr hab. Stanisław Graczyk, dr n. wet. Aleksandra Pliszczak-Król, dr n. wet. Radomir Henklewski, lek. wet. Anna Biazik


Uszkodzenia ścięgien, więzadeł oraz stawów koni, objawiające się kulawizną, są częstymi czynnikami powodującymi zmniejszenie ich wydolności oraz wykluczającymi je z użytkowania. Główną przyczyną prowadzącą do rozległych mikrouszkodzeń we wspomnianych strukturach jest nadmierny wysiłek fizyczny - jednorazowy u niewytrenowanych koni lub powtarzające się przeciążenia podczas treningu. kliknij żeby powiększyć

Medycyna regeneracyjna - co dziś o niej wiemy?

Autorzy: lek. wet. Piotr Kowalczyk, dr n. wet. Beata Degórska, prof. dr hab. Marek Galanty


Początku medycyny regeneracyjnej należy doszukiwać się już w drugiej połowie XX wieku, gdy po raz pierwszy dokonano przeszczepu szpiku kostnego pacjentowi cierpiącemu na białaczkę (1956 r.). Wraz z rozwojem inżynierii tkankowej w latach 90. dziedzina ta zaczęła się dynamicznie rozwijać. kliknij żeby powiększyć

Cytologiczna i radiologiczna diagnostyka chłoniaków u psów. Cz. I. Biopsja węzłów chłonnych i interpretacja obrazu cytologicznego

Autorzy: lek. wet. Paweł Klimiuk, dr n. wet. Piotr Dębiak, dr hab. Wojciech Łopuszyński, mgr inż. Kamila Stachyra


W praktyce klinicznej małych zwierząt znaczny odsetek stanowią pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej. Nowotwory układu krwiotwórczego (głównie chłoniaki, stanowiące około 83% wszystkich chorób limfoproliferacyjnych), obok rozrostów skóry i gruczołu sutkowego, należą do najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych u psów. Ciągły postęp w medycynie weterynaryjnej sprawia, że coraz większa liczba właścicieli zwierząt decyduje się na leczenie choroby nowotworowej u swoich podopiecznych. Stanowi to wyzwanie dla lekarzy weterynarii i w naturalny sposób skłania do pogłębiania wiedzy z zakresu metod diagnostycznych i leczenia tych chorób. Niniejsza część opisuje podstawowe metody rozpoznawania chłoniaków u psów (badanie cytologiczne oraz radiologiczne), które mogą być stosowane rutynowo przez lekarzy w większości gabinetów weterynaryjnych. kliknij żeby powiększyć

Stenty wewnątrztchawicze w leczeniu zapadnięcia tchawicy

Autorzy: lek. wet. Aleksandra Michalik, lek. wet. Paweł Kowalczyk


Zapadnięcie tchawicy to choroba często występująca u psów ras miniaturowych i toy, mogąca doprowadzić do poważnej niewydolności oddechowej i śmierci. Wśród metod jej leczenia wymienia się implantację stentu dotchawiczego. W artykule autorzy opisują swoje doświadczenia związane z tą metodą. kliknij żeby powiększyć

Diagnostyka kliniczna i endoskopowa zespołu oddechowo-pokarmowego psów krótkoczaszkowych - okiem praktyków

Autorzy: lek. wet. Sebastian Borowik, lek. wet. Małgorzata Tywoniuk-Markuszewska


Nieprawidłowości anatomiczne psów krótkoczaszkowych mogą występować pojedynczo lub w połączeniu z innymi zaburzeniami (np. ze strony przewodu pokarmowego), dając obraz różnie nasilonych trudności oddechowych oraz chorób przedniego odcinka przewodu pokarmowego. Wady te w większości wykrywamy za pomocą badania endoskopowego. Niektóre, jak zwężenie nozdrzy przednich, jesteśmy w stanie zaobserwować w trakcie podstawowego badania klinicznego. kliknij żeby powiększyć

Rola bakteryjnych biofilmów w chorobach zwierząt

Autorzy: prof. zw. dr hab. mgr Zdzisław Gliński, prof. zw. dr hab. Krzysztof Kostro


Zasiedlenie organizmu przez drobnoustroje, które zaczyna się zaraz po urodzeniu, i związane z nim stałe lub okresowe nosicielstwo, dzięki sprawności układu odpornościowego z reguły nie prowadzi do rozwoju stanów patologicznych. Pojawienie się luk w miejscowym i ogólnym systemie obronnym, będące następstwem działania czynników wewnątrzustrojowych lub urazów, stresorów, zakażeń, substancji o właściwościach immunosupresyjnych, może naruszyć równowagę biologiczną mikroflory organizmu zwierzęcia oraz człowieka i spowodować przesunięcie z saprofityzmu i(lub) symbiozy w stronę działania patogennego i wywołania choroby. kliknij żeby powiększyć

Rasy psów - co lekarz weterynarii powinien o nich wiedzieć. Cz. XXV. Seter szkocki (gordon)

Autorzy: prof. zwycz. dr hab. Jerzy Monkiewicz, mgr Jolanta Wajdzik


Seter szkocki to jeden z trzech seterów, czyli wyżłów brytyjskich hodowanych na Wyspach do polowań na ptactwo. Przodkiem tych psów jest prawdopodobnie hiszpański spaniel, z grupy tzw. setting-spanieli, cechujących się przyziemnym, jakby skradającym się sposobem chodu oraz skłonnością do przywarowywania przed spotkaną zwierzyną. Spaniele te sprowadzano już w X wieku z Hiszpanii. Angielski źródłosłów - "to set", "to sit" - "posadzić", "siadać" - potwierdza tę tezę. kliknij żeby powiększyć

Zespół zaburzeń oddechowych świń (PRDC) - ciągle ważny problem dla lekarza weterynarii

Autorzy: prof. dr hab. Wojciech Szweda, dr n. wet. Zbigniew Procajło, lek. wet. Marta Szweda


Produkcja trzody chlewnej, podobnie jak innych gatunków zwierząt gospodarskich, powinna być opłacalna, tzn. nie tylko dostarczać hodowcy satysfakcji z tego rodzaju pracy, ale również być źródłem wymiernych korzyści materialnych. Warunki opłacalności tego działu produkcji zwierzęcej obejmują posiadanie dobrego materiału genetycznego, uzyskiwanie jak najlepszych wyników rozrodu, zapewnienie zwierzętom optymalnych warunków utrzymania, właściwe żywienie, pozwalające na uzyskiwanie wysokich przyrostów masy ciała i dobre wykorzystanie paszy, oraz odpowiednie postępowanie ze zwierzętami, minimalizujące oddziaływanie czynników stresogennych. kliknij żeby powiększyć

Fizjologiczna niedomykalność zastawek serca u koni

Autorzy: lek. wet. Katarzyna Michlik, dr hab. Urszula Pasławska prof. nadzw.


U ludzi oraz koni niewykazujących zmian w badaniu klinicznym stwierdza się stosunkowo często śladowe niedomykalności prawidłowo zbudowanych zastawek serca. W medycynie człowieka wyróżniamy fizjologiczną niedomykalność zastawki trójdzielnej, mitralnej oraz tętnicy płucnej. Fala zwrotna rejestrowana jest w trakcie badania ultrasonograficznego z wykorzystaniem kolorowego doplera. Przy występowaniu niedomykalności określanej jako fizjologiczna nie stwierdza się istotnych z hemodynamicznego punktu widzenia zaburzeń czynności zastawek bądź zmian w wartościach rzutu serca. Tego rodzaju niedomykalność stwierdzana jest u wielu koni przy braku objawów choroby sercowo-naczyniowej i nie wpływa na ich wydolność wysiłkową. kliknij żeby powiększyć

Paramyksowiroza gołębi - aktualny stan wiedzy

Autorzy: mgr Daria Pestka, dr n. wet. Tomasz Stenzel, dr n. wet. Bartłomiej Tykałowski, lek. wet. Marcin Śmiałek, prof. dr hab. Andrzej Koncicki


Choroba Newcastle, inaczej rzekomy pomór drobiu, u gołębi nazywana jest paramyksowirozą i wywoływana jest przez antygenowy "wariant gołębi" ptasiego paramyksowirusa serotypu 1 (PPMV-1). Jest to choroba wysoce zaraźliwa, powodująca niekiedy 100% śmiertelność. Paramyksowiroza jest chorobą zwalczaną z urzędu. Jednak pojawiające się coraz to nowe ogniska tej choroby, między innymi w Europie (w latach 2000-2009 z 27 krajów UE tylko cztery nie zgłaszały zakażeń), pokazują, że zwalczanie paramyksowirozy jest mało efektywne. Niniejszy artykuł ma za zadanie rozwiać wątpliwości dotyczące m.in. postępowania w przypadku podejrzenia bądź wykrycia paramyksowirozy. kliknij żeby powiększyć

TEMAT PRZEWODNI - CHOROBA CUSHINGA

Uwaga! Treść może ulec zmianie

 10/14

Nadczynność kory nadnerczy u kotów

Autorzy: dr n. wet. Agnieszka Cekiera, dr hab. Jarosław Popiel prof. nadzw.


Nadczynność kory nadnerczy (zespół Cushinga u kotów) jest rzadko występującą chorobą, spowodowaną zbyt wysokim stężeniem kortyzolu we krwi. Choroba jest zdecydowanie częstsza u psów. Około 80% przypadków to zależny od przysadki hiperadrenokortycyzm spowodowany gruczolakiem lub gruczolakorakiem przysadki. Pozostałe przypadki to hiperadrenokortycyzm nadnerczowozależny - guz nadnerczy o zdolności wydzielniczej (gruczolak/gruczolakorak). Podobnie jak u psów, u kotów spotykany jest również jatrogenny zespół Cushinga, chociaż zdecydowanie rzadziej z powodu większej tolerancji kotów na glikokortykosteroidy. kliknij żeby powiększyć

Usunięcie nadnercza przy zespole Cushinga u psów

Autorzy: dr n. wet. Beata Degórska, dr n. wet. Piotr Trębacz, lek. wet. Maria Chmielewska, dr n. wet. Joanna Bonecka, dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska


Nadnercza są parzystymi gruczołami dokrewnymi, ułożonymi pozaotrzewnowo w okolicy przednio-przyśrodkowych biegunów obu nerek. Lewy gruczoł, nieco większy niż prawy, położony jest między aortą i lewą nerką, prawy zaś między żyłą główną doogonową i prawą nerką. Oba nadnercza połączone są luźno tkanką łączną z okolicznymi strukturami, ale torebka prawego nadnercza może być połączona ze śródbłonkiem żyły głównej doogonowej. Na dogrzbietowej powierzchni gruczołu widoczna jest tętnica przeponowo-brzuszna, a żyła przeponowo-brzuszna znajduje się pod gruczołem nadnerczowym. W części doogonowej nadnercza leżą w bliskim kontakcie z tętnicą i żyłą nerkową. kliknij żeby powiększyć

Zespół Cushinga u koni - rozpoznanie i leczenie

Autorzy: dr n. wet. Jan Marczuk, dr hab. Bożena Kiczorowska, dr n. wet. Piotr Brodzki, dr n. wet. Łukasz Kurek, lek. wet. Urszula Kotowicz-Szatkowska


W praktyce klinicznej bardzo rzadko spotyka się zaburzenia endokrynologiczne u koni. Jednak, szczególnie u koni w starszym wieku, nietypowe objawy kliniczne w postaci poliurii, polidypsji (PU/PD), zmiany jakości okrywy włosowej, zmiennego apetytu, zmiany kondycji, a także objawy typowe dla przewlekłego ochwatu można łączyć z zaburzeniami hormonalnymi. Obecnie medycyna weterynaryjna dysponuje szerokimi możliwościami diagnostycznymi zaburzeń hormonalnych u koni, jak również - w niektórych przypadkach - skuteczną terapią pozwalającą na poprawę komfortu życia. kliknij żeby powiększyć

Atypowy zespół Cushinga u psów

Autorzy: lek. wet. Paulina Lis, dr hab. Jarosław Popiel prof. nadzw., dr n. wet. Agnieszka Cekiera


Nadczynność kory nadnerczy, obok niedoczynności tarczycy, to jedna z najczęstszych endokrynopatii występujących u psów w średnim wieku oraz starszych. W literaturze coraz częściej pojawiają się jednak doniesienia o występowaniu u psów również zespołu tzw. pseudo-Cushinga (ang. occult hyperadrenocorticism, occult HAC, atypical HAC). Jest to problem, który - pomimo dotychczas nieudowodnionego istnienia - znacznie komplikuje rozpoznawanie, co z kolei powoduje, że jego trafność może budzić wątpliwości. kliknij żeby powiększyć

Choroba Cushinga i obrzęk śluzakowaty u psów. Złożony przypadek kliniczny

Autor: lek. wet. Aleksandra Wiatrowska


Choroba Cushinga to zespół objawów klinicznych i zmian w obrazie biochemicznym krwi, który wynika z długotrwałego nadmiaru glikokortykosteroidów. W zależności od etiologii wyróżniamy trzy formy choroby - dwie endogenne - przysadkową i nadnerczową, oraz jedną egzogenną - jatrogenną. kliknij żeby powiększyć

Ropniak opłucnej kotów - nowe spojrzenie na stary problem. Cz. II

Autorzy: dr n. wet. Anna Kołodziejska-Sawerska, lek. wet. Paulina Przyborowska, Anna Szcześniak


Obecność zakażonego wysięku w jamie opłucnej określa się mianem ropniaka opłucnej (pyothorax). U kotów ma on najczęściej tło idiopatyczne. Leczenie obejmuje antybiotykoterapię ogólną, leczenie miejscowe oraz wspomagające. Z antybiotyków najczęściej stosuje się amoksycylinę z kwasem klawulanowym albo połączenie ampicyliny i sulbaktamu, a także metronidazol lub klindamycynę. Terapia miejscowa może polegać na punkcji jamy opłucnej i usunięciu płynu, drenażu jamy opłucnej, drenażu połączonym z doopłucnowym podawaniem leków fibrynolitycznych lub na zabiegach wideotorakoskopowych. kliknij żeby powiększyć

Brak apetytu u psów i kotów - objaw somatyczny czy behawioralny? Cz. I

Autorzy: dr n. wet. Jagna Kudła, prof. dr hab. Roman Lechowski


Obniżenie łaknienia lub jego brak to objawy wymieniane niemal równie często jak posmutnienie czy osłabienie, zwłaszcza przy omawianiu chorób zakaźnych. Z jednej strony, jako objawy nieswoiste, nie wskazują na przyczynę, z drugiej zaś natychmiast zwracają uwagę właściciela psa lub kota na zły stan zdrowia zwierzęcia. Tak powszechny objaw chorób somatycznych może jednak wprowadzić właściciela albo lekarza weterynarii w błąd, ponieważ w wielu przypadkach brak apetytu może mieć podłoże behawioralne. kliknij żeby powiększyć

Zaburzenia metabolizmu węglowodanów w wybranych endokrynopatiach

Autorzy: dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz, dr n. wet. Paweł Jonkisz, dr n. wet. Agnieszka Kurosad


Zaburzenia metabolizmu węglowodanów towarzyszą różnym endokrynopatiom, w których dochodzi do wzrostu wydzielania takich hormonów jak hormon wzrostu, katecholaminy, glikokortykosteroidy, aldosteron i glukagon w stosunku do działania insuliny. Zwiększona produkcja tych hormonów prowadzi do zaburzeń metabolicznych. Dochodzi do zwiększenia wytwarzania glukozy w wątrobie na drodze nasilenia glukoneogenezy i glikogenolizy oraz zmniejszenia jej zużytkowania w tkankach obwodowych. W artykule przedstawiono zaburzenia węglowodanów w przebiegu cukrzycy, chorób tarczycy oraz guza chromochłonnego. kliknij żeby powiększyć

Alkoholizacja torbieli wątrobowej u kota - opis przypadku

Autorzy: lek. wet. Michał Jankowski, lek. wet. Aleksandra Krygowska-Jankowska, lek. wet. Aleksandra Małecka


Torbiel (łac. cystis) to patologiczna przestrzeń w obrębie organizmu, składająca się z jednej lub większej liczby komór wypełnionych płynem albo galaretowatą zawartością. Torbiele wątrobowe są wyścielone śródbłonkiem i wypełnione płynem. Aktywność śródbłonka jest odpowiedzialna za rozrost i zwiększenie objętości cyst. Celem niniejszego artykułu jest opisanie przypadku drenażu i alkoholizacji cysty pod kontrolą USG. kliknij żeby powiększyć

Zadzierzgnięcie rzepki u konia. Opis przypadku

Autorzy: dr n. wet. Radomir Henklewski, lek. wet. Aleksandra Skalec


W toku ewolucji u koni doszło do znacznego uścięgnienia wielu mięśni. Dzięki temu są one w stanie trwać w pozycji stojącej przez wiele godzin bez aktywnego udziału mięśni. Jest to związane z rozwiniętym do perfekcji tzw. aparatem ustaleniowym kończyn (ang. reciprocal apparatus, niem. Spannsagenmechanismus) oraz z wyjątkowym mechanizmem jego działania (ang. passive stay apparatus, niem. Fixationsmechanismus des Kniegelenks), będącymi cechą gatunkową tych zwierząt. Zagadnienie to nierozerwalnie wiąże się z problemem zadzierzgnięcia rzepki u koni. kliknij żeby powiększyć

Choroba Cushinga u świnek morskich

Autorzy: lek. wet. Jakub Sadłowski, lek. wet. Joanna Strąk


Hiperkortyzolemia spotykana jest sporadycznie u świnek morskich, chomików i szynszyli. Analogicznie, jak ma to miejsce u psów, może być pochodzenia przysadkowego - hiperplazja lub guz przysadki produkują zwiększone ilości ACTH, co stymuluje nadnercza do rozrostu. U świnek morskich struktury te są fizjologiczne dużych rozmiarów - długości nawet do 12 mm, szerokości 4-7 mm. Hiperkortyzolemia może być również związana z ektopowym guzem produkującym ACTH, guzem nadnerczy lub może mieć charakter jatrogenny. kliknij żeby powiększyć

Występowanie zmian wskazujących na promienicę u saren Capreolus capreolus L. - opis przypadków

Autor: dr hab. Marian Flis


W artykule przedstawiono opisy zmian u saren, wskazujących na rzadką bakteryjną chorobę - promienicę. W ciągu pięciu ostatnich sezonów łowieckich zmiany takie stwierdzono u trzech osobników, samców w pełni rozwoju somatycznego, co można wiązać z większym ryzykiem urazów. Niewielka liczba stwierdzonych przypadków w odniesieniu do ocenionych czerepów i żuchw samców tego gatunku w rejonie Lubelszczyzny może świadczyć o tym, że choroba, pomimo jej zakaźnego charakteru, nie stanowi poważnego problemu zdrowotnego saren. kliknij żeby powiększyć

ULUBIONE

Dodaj do ulubionych

Ustaw jako startową

WYSZUKIWANIE

Szukaj artykułów archiwalnych "MW"

zaawansowane

LOGOWANIE

Zaloguj się do serwisu

wpisz email

Informacje dotyczące rejestracji i logowania

ZAMIESZCZANIE PUBLIKACJI

Regulamin publikowania prac w "Magazynie Weterynaryjnym"

Wyróżnienie PTNW dla "MW"

Wyróżnienie honorowe PTNW "Resolutio pro Laude" dla redakcji czasopisma "Magazyn Weterynaryjny"

POTRZEBNA POMOC!

Jedna z naszych Koleżanek znalazła się w dramatycznej sytuacji życiowej z powodu pęknięcia tętniaka mózgu.