Landscape?1441792752
Portrait?1441792754
Landscape?1441792752
Portrait?1441792754
Portrait?1441792754
Zaprenumeruj
Landscape?1443107311
Portrait?1443107312
Landscape?1443107311
Portrait?1443107312
Portrait?1443107312
Zaprenumeruj

BAZA LEKÓW WETERYNARYJNYCHVIII Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria
Stany nagłe w Weterynarii


Kierownicy naukowi Kongresu:

prof. dr hab. Tadeusz Frymus,
prof. dr hab. Roman Lechowski


Termin i miejsce:
19-20 marca 2016 r., Warszawa

Szczegółowe informacje:
http://www.weterynariapodyplomie.pl