STRONA GŁÓWNA O NAS KONTAKT PRENUMERATA
Aktualności
Wydarzenia
Ogłoszenia drobne
Chów i hodowla(438)
Biznes i prawo(57)
Marketing i zarządzanie(10)
Inne (4)
"MW" - Archiwum
Od redaktora

Nasza koncepcja

Information in English
Weterynaria po Dyplomie
Akademia po Dyplomie

 03/14

Marzec Vol.23 nr 202
ISSN 1230-4425

INDEKS 341002

TEMAT PRZEWODNI - PARAZYTOLOGIA

Podstawowe metody diagnostyki koproskopowej inwazji pasożytów jelitowych u zwierząt

Autor: dr hab. Jakub Gawor


W ogólnie dostępnych źródłach (czasopisma z branży weterynaryjnej, Internet) trudno znaleźć opisy podstawowych metod diagnostyki koproskopowej w kierunku stwierdzenia inwazji pasożytów przewodu pokarmowego. Celem tego artykułu jest więc przedstawienie łatwych do wykonania i niewymagających skomplikowanego wyposażenia metod umożliwiających ocenę tych zarażeń. kliknij żeby powiększyć

Anaplazmoza trombocytarna - utajona choroba psów

Autorzy: dr hab. Łukasz Adaszek, lek. wet. Michał Bartnicki, prof. Alfonso Carbonero, dr Jerzy Ziętek, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk


Anaplazmoza trombocytarna [Thrombocytotropic Anaplasmosis (TA), Infectious Canine Cyclic Thrombocytopenia (ICCT)] jest zakaźną chorobą ludzi i zwierząt przenoszoną przez kleszcze, wywoływaną przez zarazki płytek krwi - riketsje Anaplasma platys. Wykorzystując techniki mikroskopii elektronowej, wykazano, że drobnoustroje te są kształtu owalnego lub okrągłego, wielkości 350-1250 nm. Ich komórki otoczone są podwójną błoną, co jest cechą charakterystyczną dla przedstawicieli rodzaju Ehrlichia. W jednej zakażonej płytce krwi może być obecnych nawet 15 riketsji. kliknij żeby powiększyć

Właściwe postępowanie przedlaboratoryjne w diagnostyce chorób pasożytniczych psów i kotów

Autor: dr n. wet. Wojciech Zygner


W rozpoznawaniu chorób pasożytniczych u psów i kotów znaczącą rolę odgrywa diagnostyka laboratoryjna. W większości przypadków badania laboratoryjne przeprowadzane w pracowni parazytologicznej są badaniami jakościowymi, dającymi wynik dodatni bądź ujemny. W zależności od czułości, swoistości i wartości predykcyjnych zastosowanej metody diagnostycznej lekarz weterynarii z odpowiednim prawdopodobieństwem potwierdza lub wyklucza inwazję pasożytniczą jako przyczynę objawów klinicznych obserwowanych u zwierzęcia. kliknij żeby powiększyć

Lisy miejskie - źródło patogenów niebezpiecznych dla zwierząt i ludzi

Autor: dr Anna Borecka


W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwuje się na terenie Polski wyraźny wzrost liczebności lisów. Stan pogłowia tych zwierząt w naszym kraju wzrósł z 67 tysięcy w 1995 r. do 212 tysięcy w roku 2011. Zdaniem wielu specjalistów wzrost ten jest skutkiem rozpoczętej w 1993 roku ogólnopolskiej akcji szczepień przeciwko wściekliźnie, a także dużej łatwości dostosowywania się tych zwierząt do zmieniających się warunków środowiska naturalnego. kliknij żeby powiększyć

Wybrane choroby pasożytnicze skóry kotów wywołane przez roztocze

Autorzy: dr n. wet. Marcin Szczepanik, dr n. wet. Piotr Wilkołek, lek. wet. Karina Chmielecka, lek. wet. Łukasz Adamek


Choroby wywołane przez pasożyty zewnętrzne są jednymi z częściej rozpoznawanych problemów dermatologicznych u kotów. Dla większości z nich najbardziej typowym objawem klinicznym jest różnego stopnia (zwykle znaczny) świąd, prowadzący w konsekwencji do rozwoju licznych zmian o charakterze pourazowym. W niniejszym artykule przybliżymy Czytelnikom niektóre z chorób pasożytniczych skóry wywołanych przez roztocze. Do tej grupy chorób należy przede wszystkim najczęściej rozpoznawana choroba ektopasożytnicza skóry u tego gatunku, jaką jest inwazja świerzbowca usznego Otodectes cynotis, a także rzadziej występujące inwazje świerzbowców drążących (Notoedres cati, Sarcoptes scabiei), inwazje Cheyletiella sp., Trombicula autumnalis oraz nużyca wywołana prze Demodex cati lub Demodex gatoi. kliknij żeby powiększyć

Czy trichogram może być przydatny w diagnozowaniu zaburzeń zachowań u psów i kotów?

Autorzy: lek. wet. Agnieszka Janeczek, dr n. wet. Joanna Dawidowicz


Jednym z dobrych przykładów obrazujących przydatność interdyscyplinarnego współdziałania lekarskiego są dermatozy o podłożu psychogennym. Ze względu na dużą różnorodność obrazu klinicznego tych chorób, stosunkowo często pozostają one nierozpoznane lub przeciwnie - są diagnozowane zbyt pochopnie. kliknij żeby powiększyć

Keratynocyty akantolityczne nie zawsze są obecne, czyli obraz cytologiczny w wybranych chorobach autoimmunologicznych skóry

Autorzy: lek. wet. Joanna Karaś-Tęcza, dr n. wet. Joanna Dawidowicz


W artykule została opisana istotna rola badania cytologicznego u pacjentów z podejrzeniem chorób skóry na tle autoimmunologicznym. Autorki polemizują ze zwyczajowym poglądem, że znalezienie w preparacie cytologicznym keratynocytów akantolitycznych jest zawsze równoznaczne z toczącym się procesem autoimmunologicznym. Opisane zostały wybrane, rzadziej występujące i mniej znane choroby skóry na tle autoimmunologicznym, wraz z charakterystyką towarzyszącego im obrazu cytopatologicznego. kliknij żeby powiększyć

Objawy neurologiczne towarzyszące zaburzeniom przedsionkowym

Autorzy: dr n. wet. Michał Skibniewski, dr n. wet. Karolina Barszcz, dr hab. Ewa M. Skibniewska


Skręt głowy, oczopląs oraz zaburzenia równowagi to objawy stosunkowo często spotykane w praktyce weterynaryjnej. Zwykle są one związane z zaburzeniami czynności układu przedsionkowego, którego obwodowa część znajduje się na terenie ucha wewnętrznego (auris interna). Ocena charakteru zmian i ich lokalizacji ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego leczenia oraz - co ważniejsze - dla ustalenia rokowania w przebiegu choroby. kliknij żeby powiększyć

Wybrane choroby rogówki kotów

Autor: lek. wet. Marzena Pawlicka


Istnieje szereg chorób oczu, które występują jedynie u kotów. Wiele z nich może zostać zdiagnozowanych na podstawie objawów klinicznych. Dlatego też ich znajomość jest pomocna w szybkim ustaleniu rozpoznania i wdrożeniu właściwego leczenia. Niniejszy artykuł przedstawia objawy kliniczne i leczenie wybranych chorób rogówki kotów, z którymi może zetknąć się tzw. lekarz weterynarii pierwszego kontaktu. kliknij żeby powiększyć

Tejlerioza - odkleszczowa choroba bydła

Autorzy: prof. zw. dr hab. mgr Zdzisław Gliński, prof. zw. dr hab. Krzysztof Kostro


Odkleszczowe choroby wirusowe i pasożytnicze zwierząt oraz ludzi występują na całym świecie. Wiele z nich stanowi zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy i dla życia. Jedną z najniebezpieczniejszych pierwotniaczych chorób bydła i dzikich przeżuwaczy, przenoszoną przez kleszcze, jest tejlerioza, wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Theileria (Protista, Theileriidae). kliknij żeby powiększyć

Rak płaskonabłonkowy żołędzi prącia u konia - opis przypadku

Autorzy: dr n. wet. Bernard Turek, dr n. wet. Andrzej Bereznowski, lek. wet. Olga Drewnowska, lek. wet. Katarzyna Siewruk, Magdalena Cybulska


Nowotwory prącia i napletka są rzadkością, niemniej jednak u koni występują częściej w porównaniu z innymi gatunkami zwierząt. Typem dominującym jest rak płaskonabłonkowy (ok. 17,9% wszystkich nowotworów), ale stwierdzane są również brodawczaki, czerniaki, włókniakomięsaki oraz sporadycznie chłoniaki, tłuszczaki, gruczolakoraki. Większość z nich lokalizuje się na żołędzi prącia. kliknij żeby powiększyć

Kamica moczowa u szynszyli małej (Chinchilla lanigera) - opis przypadku

Autorzy: lek. wet. Agata Godlewska, mgr inż. Karolina Warchulska, dr n. wet. Karolina Barszcz, lek. wet. Agnieszka Wdowiarska


Szynszyle są utrzymywane w niewoli od prawie stu lat, jednak dopiero stosunkowo niedawno zyskały na popularności jako zwierzęta domowe. Podejście do leczenia zwierząt fermowych jest zupełnie inne niż do indywidualnego pacjenta. Niestety większość literatury poświęconej chorobom szynszyli dotyczy właśnie zwierząt hodowlanych. Stąd też celem pracy było przedstawienie opisu przypadku kamicy moczowej u samca szynszyli. kliknij żeby powiększyć

TEMAT PRZEWODNI - ROZRÓD

Uwaga! Treść może ulec zmianie

 04/14

Wnętrostwo u psów i kotów

Autor: dr hab. Andrzej Max, prof. nadzw. SGGW


W życiu płodowym dochodzi do zstępowania jąder z okolicy tylnego bieguna nerki do moszny. U większości ssaków jest to niezbędne dla prawidłowej spermatogenezy, a zatem płodności samca. Ten proces przemieszczania odbywa się przy udziale łącznotkankowego więzadła o nazwie jądrowód (gubernaculum testis). Przebiega ono od tylnego bieguna jądra do podstawy moszny i kurcząc się, sprowadza gonadę do jej fizjologicznego umiejscowienia. Podczas zstępowania jądra wraz ze wzrostem jądrowodu ulega zanikowi przednie więzadło podwieszające jądro, biegnące od jego przedniego bieguna do okolicy przepony. kliknij żeby powiększyć

Ropomacicze u kotek - przypadki nietypowe

Autorzy: lek. wet. Kamil Kacprzak, dr hab. Piotr Jurka, dr n. wet. Izabela Dolka


Ropomacicze to jedna z najbardziej istotnych chorób układu rozrodczego u kotów. U kotek spotykana jest rzadziej niż u suk. Najczęściej stwierdza się ją u samic powyżej 5. roku życia, zarówno u tych, które nigdy nie rodziły, jak i u wcześniej ciężarnych. Ropomacicze występuje przeważnie podczas fazy porujowej oraz międzyrujowej. Może przebiegać zarówno jako skutek przerostu gruczołów macicznych (Cystic Endometrial Hyperplasia - CEH), jak i jako samodzielna jednostka chorobowa. kliknij żeby powiększyć

Poporodowe zapalenie gruczołu sutkowego u kotki - opis przypadku

Autorzy: dr n. wet. Roman Dąbrowski, Katarzyna Czernicka, Kamila Depta, Joanna Michnowicz


Zaburzenia okresu poporodowego u kotek są następstwem obciążeń związanych z ciążą, porodem i laktacją. Często występującą chorobą jest zapalenie gruczołu sutkowego (mastitis puerperalis). Stanowi ono groźne dla matki i potomstwa zaburzenie w okresie poporodowym. Dlatego podjęcie właściwego i szybkiego leczenia przyczynowego w przebiegu mastitis pozwala na zejście procesu chorobowego, utrzymanie matki oraz potomstwa przy życiu i zdrowiu oraz zachowanie płodności samicy. kliknij żeby powiększyć

Nietypowe ropomacicze trzonu macicy u młodej suki - opis przypadku

Autorzy: dr n. wet. Karolina Błasiak, lek. wet. Piotr Błasiak, lek. wet. Urszula Ratajczak, lek. wet. Marcin Zawadzki, lek. wet. Natalia Mikołajewska


Ropomacicze jest stosunkowo częstym zaburzeniem ginekologicznym u suk. Stanowi potencjalne zagrożenie życia. Przeważnie występuje u suk starszych, powyżej 6. roku życia. Największe zmiany dotyczą rogów macicy, które ulegają znacznemu powiększeniu, podczas gdy trzon macicy zwykle jest prawidłowej wielkości. W niniejszym artykule opisano przypadek nietypowego ropomacicza u młodej suki, u której zmiany dotyczyły głównie trzonu macicy. kliknij żeby powiększyć

Kastracja chirurgiczna psów a występowanie i rozwój raka gruczołu krokowego

Autorzy: dr n. wet. Sławomir Giziński, lek. wet. Michał Dąbrowski, lek. wet. Małgorzata Domino


Chirurgiczna kastracja (orchidektomia) psów samców jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w weterynarii małych zwierząt. Przeprowadzenie zabiegu u samców nieprzeznaczonych do rozrodu przynosi właścicielom korzyści związane z brakiem uciążliwych zachowań, ogranicza również występowanie chorób zależnych od oddziaływania hormonów produkowanych przez jądra. Ważnym powodem wykonywania tego zabiegu jest także zmniejszanie liczby zwierząt bezdomnych. kliknij żeby powiększyć

Dziedziczne choroby oczu u psów. Cz. I

Autor: Peter G.C. Bedford


Występowanie dziedzicznych chorób oczu w populacji żyjących obecnie psów rasowych jest zagadnieniem dosyć złożonym, ponieważ dotyczy wielu ras i różnych elementów narządu wzroku. Na szczęście większość chorób została dobrze opisana klinicznie, a nowe jednostki chorobowe pojawiają się stosunkowo rzadko. Na pewno jednak trzeba zwrócić szczególną uwagę na pojawianie się znanych chorób dziedzicznych u nowych ras psów. kliknij żeby powiększyć

Skóra w roli inspicjenta, czyli jak na podstawie zmian skórnych rozpoznawać choroby wewnętrzne psów i kotów? Cz. II

Autorzy: lek. wet. Joanna Karaś-Tęcza, dr n. wet. Joanna Dawidowicz


Istnieje wiele chorób, w których przebiegu wygląd skóry może być jedynie "wierzchołkiem góry lodowej", informującym nas o tym, że gdzieś w organizmie toczy się inny (często podstawowy) proces chorobowy. Zmiany wyglądu skóry i okrywy włosowej mogą odzwierciedlać zaburzenia dotyczące jednego narządu (np. grasicy, w przebiegu złuszczającego zapalenia skóry u kotów) lub towarzyszyć procesowi ogólnoustrojowemu (np. w przebiegu tocznia układowego lub w przypadku niedoboru cynku). Diagnozując zatem psa bądź kota ze zmianami skórnymi, pamiętajmy, że nie zawsze jest to tylko pacjent "dermatologiczny". kliknij żeby powiększyć

Neurofizjologiczne podstawy reakcji strachu i metody leczenia zaburzeń zachowania związanych z lękiem i niepokojem u psów. Cz. I

Autor: lek. wet. Robert Falconer-Taylor, mgr Andrzej Kłosiński, prof. Peter Neville


Zaburzenia zachowania związane z lękiem i niepokojem stanowią według doniesień behawiorystów około 20% konsultowanych przypadków psów. Także w lecznicach weterynaryjnych psy reagujące lękiem w sytuacji badania lub nawet samego pobytu to codzienność. W części pierwszej artykułu przyjrzymy się temu, co wiemy na temat neurofizjologii strachu, i w jaki sposób strach może przyjąć formę zaburzeń lękowych. Natomiast w części drugiej omówimy - w świetle wiedzy na temat neurofizjologii strachu - różnego rodzaju środki wspierające leczenie zaburzeń lękowych, takie jak farmaceutyki, preparaty ziołowe, suplementy diety, feromony, metody stosujące ucisk lub dotyk itp., w odniesieniu do problemów behawioralnych o podłożu lękowym występujących u psów. kliknij żeby powiększyć

Katastrofalne zapalenie. Cz. II. Jak postępować z kotem we wstrząsie septycznym?

Autor: dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska


Zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej - SIRS (ang. systemic inflammatory response syndrome), wywołany zakażeniem, czyli posocznica, może przybrać postać ciężką, gdy u pacjenta wystąpią objawy niewydolności narządów wewnętrznych lub upośledzenie ich perfuzji oraz niedociśnienie (hipotensja). Mówi się wówczas o tzw. ciężkiej posocznicy. Jeśli natomiast pacjent z ciężką posocznicą nie reaguje na płynoterapię, czyli nie stwierdza się u niego następczego wzrostu ciśnienia krwi, wówczas stan taki określa się mianem wstrząsu septycznego. kliknij żeby powiększyć

Problematyka łączenia ze sobą karm komercyjnych dla psów

Autor: lek. wet. mgr inż. zoot. mgr biol. Adam Mirowski


Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia. Część psów je tylko karmy komercyjne. Niektóre wyłącznie jeden rodzaj, w dodatku przez bardzo długi czas. Wynika to z przekonania ich opiekunów, że nie powinno się łączyć ze sobą karm komercyjnych. Celem artykułu jest omówienie problematyki łączenia ze sobą karm komercyjnych dla psów. Artykuł dotyczy psów zdrowych, żywionych karmami bytowymi. kliknij żeby powiększyć

Rozpoznanie hipomagnezemii u bydła mlecznego wymaga badań laboratoryjnych

Autorzy: mgr Małgorzata Olech, dr hab. Krzysztof Lutnicki, dr n. wet. Łukasz Kurek, dr n. wet. Piotr Brodzki, dr n. wet. Jan Marczuk, dr n. wet. Tomasz Riha


W artykule omawiane są przypadki chorobowe występujące u bydła mlecznego, w których postawiono podejrzenie tężyczki hipomagnezemicznej na podstawie wywiadu oraz objawów klinicznych i zgłoszono do konsultacji w Klinice. Badania przeprowadzono na grupie 60 krów mlecznych pochodzących z gospodarstw centralnej Lubelszczyzny. Wstępnie zwierzęta podzielono na dwie grupy ze względu na natężenie objawów chorobowych. W każdej grupie wydzielono trzy podgrupy w oparciu o parametry biochemiczne krwi. W badaniach uwzględniono zawartość magnezu oraz wapnia, fosforu i glukozy w surowicy. W grupie pierwszej tylko u 43% krów podejrzanych o tężyczkę stwierdzono niskie stężenia magnezu, natomiast w drugiej grupie obniżone stężenia magnezu stwierdzono u 65% zwierząt. Przeprowadzone badania dały podstawę do twierdzenia, że wywiad i objawy kliniczne nie mogą być jedynymi elementami prawidłowego rozpoznania i podstawą skutecznego leczenia hipomagnezemii. kliknij żeby powiększyć

Jakie zagrożenia związane są z afrykańskim pomorem świń?

Autorzy: dr n. wet. Marek Nowicki, dr n. wet. Jan Wiśniewski


Nazwa choroby może sugerować, że choroba występuje wyłącznie w Afryce. Epidemie pojawiały się jednak w różnych krajach, a od kilkunastu lat coraz więcej ognisk stwierdza się również w Europie. Afrykański pomór świń (ASF - African Swine Fever) znajduje się na liście OIE w grupie chorób zaraźliwych dla świń, w tym również dla dzików. W 2013 roku choroba wystąpiła u naszych wschodnich sąsiadów, a w lutym 2014 roku potwierdzono pierwsze przypadki w Polsce u dwóch dzików w pobliżu granicy z Białorusią. Dlaczego choroba ta jest tak ważna i jakie stanowi zagrożenie? kliknij żeby powiększyć

ULUBIONE

Dodaj do ulubionych

Ustaw jako startową

WYSZUKIWANIE

Szukaj artykułów archiwalnych "MW"

zaawansowane

LOGOWANIE

Zaloguj się do serwisu

wpisz email

Informacje dotyczące rejestracji i logowania

ZAMIESZCZANIE PUBLIKACJI

Regulamin publikowania prac w "Magazynie Weterynaryjnym"

Wyróżnienie PTNW dla "MW"

Wyróżnienie honorowe PTNW "Resolutio pro Laude" dla redakcji czasopisma "Magazyn Weterynaryjny"

POTRZEBNA POMOC!

Jedna z naszych Koleżanek znalazła się w dramatycznej sytuacji życiowej z powodu pęknięcia tętniaka mózgu.