STRONA GŁÓWNA O NAS KONTAKT PRENUMERATA
Aktualności
Wydarzenia
Ogłoszenia drobne
Chów i hodowla(442)
Biznes i prawo(59)
Marketing i zarządzanie(10)
Inne (5)
"MW" - Archiwum
Od redaktora

Nasza koncepcja

Information in English
Weterynaria po Dyplomie
Akademia po Dyplomie

 07/14

Lipiec Vol.23 nr 206
ISSN 1230-4425

INDEKS 341002

TEMAT PRZEWODNI - ŻYWIENIE

Fosfor - cichy wróg pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek

Autor: dr hab. Michał Jank


Przewlekła niewydolność nerek jest chorobą nieuleczalną, ale coraz częściej leczenie podtrzymujące pozwala na utrzymanie przez dłuższy czas odpowiedniego komfortu życia zwierząt. Właśnie chęć poprawy komfortu życia pacjentów z niewydolnością nerek sprawiła, że niejednokrotnie poza standardowo badanymi parametrami funkcji nerek, takimi jak stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, dołączane jest monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi oraz stężenia fosforu w osoczu. kliknij żeby powiększyć

Zasady wyboru diety u psów z chorobami jelit przebiegającymi z biegunką

Autorzy: lek. wet. Berenika Barszczewska, dr n. wet. Michał Ceregrzyn


Choroby jelit u psów stanowią jeden z podstawowych problemów zdrowotnych w praktyce weterynaryjnej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat głównych zasad postępowania i wyboru żywienia w różnych chorobach jelit u psów. kliknij żeby powiększyć

Zasady skutecznej konsultacji żywieniowej w praktyce lekarza weterynarii

Autorzy: dr n. wet. Michał Ceregrzyn, lek. wet. Małgorzata Głowacka


Właściciel, przychodząc do lekarza weterynarii z chorym psem lub kotem, oczekuje najczęściej rozwiązania problemu, z którym sam nie może sobie poradzić. W przypadku porad dotyczących żywienia, często mamy do czynienia ze zwierzęciem klinicznie zdrowym i poruszamy temat każdemu znajomy - w końcu przygotowywaniem jedzenia zajmujemy się prawie wszyscy. Zmienia to znacząco relację pomiędzy lekarzem a właścicielem psa lub kota. Z roli, w której lekarz jest autorytetem i specjalistą, staje się kimś, kto ingeruje w ustalony porządek rzeczy, mówiąc, jak żywić zwierzę. Ta zmiana relacji ma ogromne znaczenie dla formy rozmowy, jaką należy prowadzić. Efektywność porady żywieniowej zależy od kilku czynników: motywacji właściciela i umiejętności jej wzmacniania przez lekarza, zrozumienia potrzeb i ograniczeń właściciela (ekonomiczne, kulturowe, emocjonalne i czasowe), odpowiedniej formy zaleceń i kontroli ich stosowania (autorytet i zaufanie do lekarza). kliknij żeby powiększyć

Zagrożenia związane z żywieniem psów i kotów surowymi pokarmami pochodzenia zwierzęcego

Autor: lek. wet. mgr inż. zoot. mgr biol. Adam Mirowski


Psy i koty to zwierzęta, których dieta powinna zawierać pokarmy zwierzęce. Mówiąc o ich żywieniu, często mamy na myśli karmy komercyjne. Biorąc pod uwagę całą populację psów i kotów, można jednak dostrzec, jak duże znaczenie mają pokarmy niekomercyjne, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego. Psy i koty nierzadko jedzą je w postaci surowej. Celem artykułu jest omówienie zagrożeń związanych z żywieniem psów i kotów surowymi pokarmami pochodzenia zwierzęcego. kliknij żeby powiększyć

Żywienie wspomagane dojelitowe u psów i kotów

Autor: dr n. wet. Agnieszka Kurosad


Artykuł krótko charakteryzuje sposoby zwiększania smakowitości (apetyzacji) posiłków oraz prezentuje dojelitowy sposób odżywiania psów i kotów. Opisuje zalecane diety (postać, kaloryczność, wartość odżywcza) i możliwe powikłania wynikające z tego rodzaju dożywiania. kliknij żeby powiększyć

Wady wrodzone kręgosłupa u psów, najczęściej spotykane w badaniu radiograficznym

Autorzy: dr n. wet. Renata Komsta, lek. wet. Piotr Twardowski, mgr inż. Barbara Lisiak, dr n. wet. Piotr Dębiak


Wady wrodzone kręgosłupa to ogólny termin oznaczający wszystkie nieprawidłowości budowy kręgów powstające w okresie zarodkowym. Występują w postaci pojedynczej lub mnogiej w wielu formach. Obejmują zmiany kształtu i liczby kręgów. Do najczęściej wymienianych w praktyce weterynaryjnej należą: zmiany kształtów kręgów, bloki, czyli zrośnięcia kręgów, kręgi przejściowe, rozszczepy oraz wady wyrostków stawowych kręgów. kliknij żeby powiększyć

Badanie ultrasonograficzne w ocenie stawów psów

Autor: dr n. wet. Piotr Marciński


Coraz częściej spotykamy się z koniecznością wsparcia rozpoznania chorób narządu ruchu psów badaniem ultrasonograficznym. Jest to oczywiście postępowanie dodatkowe i jako takie musi być poprzedzone oceną kliniczną narządu ruchu i - szczególnie jeśli chodzi o stawy - badaniem radiologicznym. kliknij żeby powiększyć

Kastracja ogiera - wybór techniki operacyjnej

Autorzy: dr n. wet. Jakub Nicpoń, Marta Zmiertka


Kastracja jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii koni. Rutynowo przeprowadzana jest w celu ograniczania reprodukcji. Ponadto, poprzez usunięcie bezpośredniego źródła produkcji androgenów, jakim są jądra, eliminujemy specyficzny dla ogiera temperament oraz niepożądane zachowania samcze. kliknij żeby powiększyć

Zakażenia beztlenowcowe u świń. Cz. I. Zakażenia Clostridium perfringens typu C. Zakaźne martwicowe zapalenie jelit prosiąt osesków

Autorzy: dr n. wet. Łukasz Sebastian Jarosz, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, lek. wet. Marcin Kalinowski, dr n. wet. Anna Śmiech, Michał Kondracki


Choroby przewodu pokarmowego świń są w skali światowej jednym z głównych problemów, z którymi stykają się hodowcy. Typowym przykładem są zakażenia jelitowe przebiegające z objawami biegunki, wśród których można wyróżnić choroby o etiologii bakteryjnej, takie jak dyzenteria, adenomatoza, kolibakterioza, salmonelloza, oraz zakażenia wirusowe, wywoływane przez rotawirusy i koronawirusy, a także zespoły chorobowe o etiologii wieloczynnikowej. Infekcje takie z reguły trudno poddają się leczeniu i przyczyniają się do znacznych strat ekonomicznych, obniżających rentowność ferm. kliknij żeby powiększyć

Powiększenie węzłów chłonnych u szczura kapturowego - opis przypadku

Autor: lek. wet. Magdalena Szweda


Przedstawiony przypadek kliniczny dotyczy chłoniaka wieloogniskowego u 11-miesięcznego szczura kapturowego, samca o masie 420 g. Badanie kliniczne ujawniło apatię, zaawansowaną duszność wdechowo-wydechową i powiększenie węzłów chłonnych (limfadenomegalię). W badaniu morfologicznym i biochemicznym krwi stwierdzono leukocytozę, limfocytozę, hipoalbuminemię, hipoproteinemię, a także podwyższoną aktywność AspAT i ALAT. Badanie radiologiczne potwierdziło zmiany na terenie klatki piersiowej w postaci obecności płynu i wyraźnego cienia w okolicy węzłów chłonnych mostka i węzłów chłonnych okołooskrzelowych, a także powiększenie wątroby i śledziony. Badanie mikroskopowe materiału pobranego metodą cienkoigłowej biopsji z węzłów chłonnych podżuchwowych umożliwiło rozpoznanie chłoniaka wieloogniskowego na podstawie obecności blast z charakterystycznymi dużymi, wyodrębnionymi jąderkami w środku jądra komórkowego. kliknij żeby powiększyć

TEMAT PRZEWODNI - UROLOGIA

Uwaga! Treść może ulec zmianie

 08/14

Przyczyny i następstwa chorób moczowodów u zwierząt

Autorzy: dr n. wet. Sylwia Lew-Kojrys, dr n. wet. Elżbieta Mikulska-Skupień


Moczowód jest narządem odprowadzającym mocz z nerek do pęcherza moczowego. Wady rozwojowe w budowie moczowodu oraz przemieszczenie jego ujścia mogą sprzyjać zakażeniom oraz powodować nietrzymanie moczu. Niedrożny moczowód (kamica, nowotwór) może prowadzić do zastoju moczu w nerce, wodonercza lub przy współistniejącej infekcji układu moczowego do roponercza oraz do rozwoju azotemii zanerkowej. kliknij żeby powiększyć

Postępowanie przy nadciśnieniu w kłębuszkowym zapaleniu nerek u psów

Autorzy: lek. wet. Marta Popiel, lek. wet. Łukasz Majcher


Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN) to choroba, w której dochodzi do postępującego uszkadzania kłębuszków nerkowych. Prowadzi do całkowitej utraty funkcji nefronów. Konsekwencją kliniczną KZN jest uogólnione nadciśnienie tętnicze. Jego ustabilizowanie nie tylko ogranicza białkomocz i zabezpiecza przed dalszym uszkadzaniem nerek, ale też pozwala zapobiec ciężkim powikłaniom neurologicznym i okulistycznym. kliknij żeby powiększyć

Niedrożność moczowodu z powodu kamicy moczanowej u psa - opis przypadku

Autorzy: lek. wet. Łukasz Majcher, lek. wet. Marta Popiel


W 5-10% przypadków kamicy dróg moczowych u psów kamienie lokalizują się w nerkach i moczowodach. Najczęściej występują kamienie struwitowe (fosforany amonowo-magnezowe) i szczawiany wapnia, rzadziej moczany, krzemiany i kamienie cystynowe. Objawy są nieswoiste i trudno jest ustalić rozpoznanie na podstawie obrazu klinicznego. Na dodatek pierwsze objawy często wiążą się z zaawansowaną wtórną chorobą nerek. Zdarza się, że kamicę nerek i moczowodów rozpoznaje się przypadkowo w trakcie badań obrazowych wykonywanych w innym celu. Ostateczną diagnozę stawia się na podstawie badania RTG (w tym urografii dożylnej) i USG. kliknij żeby powiększyć

Transplantacja nerki u psa - opis przypadku

Autorzy: lek. wet. Jacek Stępkowski, lek. wet. Wojciech Pietrusiewicz, lek. wet. Maria Chmielewska, dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus, lek. wet. Natalia Stępkowska, dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki


Transplantacja nerki to obecnie najbardziej zaawansowana metoda leczenia przewlekłej schyłkowej niewydolności nerek u ludzi. W lecznictwie weterynaryjnym praktyczne próby przeszczepiania nerki u psów do celów leczniczych (tzw. przeszczepy komercyjne) podjęto w USA na początku lat 90. XX wieku. W związku z narastającym w naszym kraju zainteresowaniem właścicieli zwierząt tą metodą leczenia niewydolności nerek u psów i kotów, postanowiliśmy podjąć próbę zastosowania transplantacji nerki u psa z przewlekłą niewydolnością nerek. Opisany przypadek dotyczy 2,5-letniego psa rasy owczarek niemiecki o imieniu Joker. kliknij żeby powiększyć

Astma kotów. Co lekarz weterynarii powinien na ten temat wiedzieć?

Autor: lek. wet. Natalia Blanda


Astma jest powszechnie występującą chorobą zapalną dolnych dróg oddechowych kotów, o podłożu alergicznym, przebiegającą ze świszczącym oddechem, kaszlem, dusznością lub z ostrymi zaburzeniami oddechowymi, mogącymi prowadzić nawet do śmierci. Definicja astmy i jej kliniczna charakterystyka, pozwalająca na odróżnienie jej od innych chorób zapalnych dolnych dróg oddechowych kotów, nie są ostatecznie sformułowane, choć wydaje się, że jej objawom klinicznym towarzyszą trzy nieodłączne cechy - nadreaktywność oskrzeli, eozynofilowe zapalenie dróg oddechowych i przebudowa ich ścian. kliknij żeby powiększyć

Skóra w roli inspicjenta, czyli jak na podstawie zmian skórnych rozpoznawać choroby wewnętrzne psów i kotów? Cz. III

Autorzy: lek. wet. Joanna Karaś-Tęcza, dr n. wet. Joanna Dawidowicz


W poprzednich częściach opracowania dotyczącego wskaźnikowej funkcji skóry zostały opisane przykłady chorób endokrynologicznych, nowotworowych oraz metabolicznych, w których przebiegu skóra wciela się w rolę medycznego inspicjenta. Okazuje się, że na "podpowiedzi ze strony skóry", ułatwiające ustalenie właściwego rozpoznania, możemy liczyć również w przypadku niektórych chorób o podłożu zakaźnym. kliknij żeby powiększyć

Choroby mózgu psów i kotów. Cz. I

Autor: Simon R. Platt BVM&S MRCVS


Choroby mózgu są stosunkowo częstymi zaburzeniami u psów i kotów, a ich różnicowanie może stanowić prawdziwe wyzwanie diagnostyczne dla lekarza weterynarii. Bardzo często przebiegają one z podobnymi objawami klinicznymi, ale mogą znacznie różnić się rokowaniem. Objawy kliniczne niejednokrotnie nie odzwierciedlają nasilenia zmian patologicznych w mózgu. Mogą one wymagać leczenia zwanego "objawowym", niezależnie od leczenia przyczynowego, nakierowanego bezpośrednio na mózg. W pierwszej części dwóch artykułów przeglądowych dotyczących chorób mózgu przedstawiono ogólną charakterystykę objawów klinicznych, rozpoznanie różnicowe oraz badania dodatkowe. Specjalną uwagę zwrócono na zaburzenia funkcji poznawczych, wodogłowie, choroby metaboliczne oraz guzy mózgu. kliknij żeby powiększyć

Rozpoznawanie ropni wewnątrzbrzusznych u małych zwierząt

Autorzy: dr n. wet. Kamila Glińska-Suchocka, dr n. wet. Marcin Jankowski, dr n. wet. Wojciech Atamaniuk, dr hab. Krzysztof Kubiak, dr n. wet. Jolanta Spużak, lek. wet. Maciej Grzegory, lek. wet. Jadwiga Bąkowska, Pola Borusewicz


Pod pojęciem ropnia wewnątrzbrzusznego (abscessus intraabdominalis) rozumie się ograniczony zbiornik ropy w rejonie uszkodzonej tkanki lub narządu, położonych w obrębie jamy brzusznej. Ze względu na lokalizację ropnie dzielimy na wewnątrzotrzewnowe, zaotrzewnowe oraz narządowe (najczęściej rozwijają się one w trzustce, wątrobie, śledzionie, nerkach, gruczole krokowym). W niektórych przypadkach ropnie mogą występować w wielu narządach jednocześnie. kliknij żeby powiększyć

Jak zachęcić właścicieli do codziennej higieny jamy ustnej u psów i kotów?

Autor: lek. wet. Katarzyna Jodkowska


Choroby jamy ustnej i zębów są chyba najczęstszymi problemami weterynaryjnymi, jakie występują u psów i kotów. Niestety, wielokrotnie są ignorowane przez właścicieli i lekarzy weterynarii. W zasadzie u każdego takiego pacjenta, gdyby był zbadany pod kątem stomatologicznym, zdiagnozowano by jedno lub kilka zaburzeń w jamie ustnej. Najczęstsze - choroby przyzębia - występują u ponad 75% wszystkich zwierząt przyprowadzanych do gabinetów weterynaryjnych. Nieleczone, prowadzą do niechybnej utraty zębów. Jednakże zanim tak się stanie, a trwa to latami, zwierzę narażone jest na permanentny stan zapalny jamy ustnej, dyskomfort oraz ból. kliknij żeby powiększyć

Przyczyny, konsekwencje i profilaktyka niedoboru żelaza u prosiąt

Autorzy: lek. wet. Arkadiusz Dors, lek. wet. Ewelina Czyżewska, dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, prof. nadzw.


Niedokrwistość (anemia niedoborowa) jest uważana za zjawisko fizjologiczne u prosiąt. Rola żelaza jako ważnego pierwiastka w utrzymaniu zdrowia zwierząt została zauważona już bardzo dawno. Pierwszy przypadek niedokrwistości prosiąt opisał Braasch w roku 1891 w Niemczech, nie został on jednak skojarzony z niedoborem żelaza, a ze złym zarządzaniem. Dopiero w roku 1924 McGowan i Crichton powiązali opisaną wcześniej niedokrwistość prosiąt właśnie z niedoborem żelaza. Prace nad niedokrwistością prosiąt posuwały się stosunkowo wolno, co było związane z faktem, że omawiane zaburzenie hematologiczne pojawiało się tylko u zwierząt utrzymywanych w zamknięciu (fermy) oraz dotyczyło właściwie tylko tego jednego gatunku zwierząt gospodarskich. kliknij żeby powiększyć

Ostre uszkodzenie nerek u koni

Autor: Elizabeth Davis, DVM, PhD, DACVIM-LAIM


Ostre uszkodzenie nerek jest skutkiem niektórych chorób uogólnionych, stosunkowo częstym u koni. Najczęściej są to choroby przebiegające z hipowolemią lub endotoksemią, a także te, które leczy się środkami o właściwościach nefrotoksycznych, takimi jak aminoglikozydy i(lub) niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). W takich sytuacjach lekarz musi mieć świadomość możliwości uszkodzenia nerek, ponieważ ich dysfunkcja jest często odwracalna, o ile zostanie rozpoznana i będzie właściwie leczona jeszcze w ostrej fazie uszkodzenia. kliknij żeby powiększyć

Krwawienie z pochwy u szczura - opis przypadku

Autorzy: lek. wet. Agata Godlewska, dr n. wet. Karolina Barszcz


W przypadku wystąpienia krwawienia z pochwy u szczura, właściciele najczęściej obserwują plamy krwi na ściółce lub zaschniętą krew na włosach w okolicy krocza. Wypływ krwi często mylony jest przez nich z krwiomoczem i interpretowany jako zapalenie pęcherza moczowego. U tego gatunku ujście zewnętrzne cewki moczowej oraz ujście pochwy znajdują się oddzielnie. Stąd też stosunkowo łatwo jest ocenić pochodzenie krwistego wypływu w okolicy krocza. kliknij żeby powiększyć

ULUBIONE

Dodaj do ulubionych

Ustaw jako startową

WYSZUKIWANIE

Szukaj artykułów archiwalnych "MW"

zaawansowane

LOGOWANIE

Zaloguj się do serwisu

wpisz email

Informacje dotyczące rejestracji i logowania

ZAMIESZCZANIE PUBLIKACJI

Regulamin publikowania prac w "Magazynie Weterynaryjnym"

Wyróżnienie PTNW dla "MW"

Wyróżnienie honorowe PTNW "Resolutio pro Laude" dla redakcji czasopisma "Magazyn Weterynaryjny"

POTRZEBNA POMOC!

Jedna z naszych Koleżanek znalazła się w dramatycznej sytuacji życiowej z powodu pęknięcia tętniaka mózgu.