STRONA GŁÓWNA O NAS KONTAKT PRENUMERATA
Aktualności
Wydarzenia
Ogłoszenia drobne
Chów i hodowla(442)
Biznes i prawo(59)
Marketing i zarządzanie(10)
Inne (5)
"MW" - Archiwum
Od redaktora

Nasza koncepcja

Information in English
Weterynaria po Dyplomie
Akademia po Dyplomie

 08/14

Sierpień Vol.23 nr 207
ISSN 1230-4425

INDEKS 341002

TEMAT PRZEWODNI - UROLOGIA

Przyczyny i następstwa chorób moczowodów u zwierząt

Autorzy: dr n. wet. Sylwia Lew-Kojrys, dr n. wet. Elżbieta Mikulska-Skupień


Moczowód jest narządem odprowadzającym mocz z nerek do pęcherza moczowego. Wady rozwojowe w budowie moczowodu oraz przemieszczenie jego ujścia mogą sprzyjać zakażeniom oraz powodować nietrzymanie moczu. Niedrożny moczowód (kamica, nowotwór) może prowadzić do zastoju moczu w nerce, wodonercza lub przy współistniejącej infekcji układu moczowego do roponercza oraz do rozwoju azotemii zanerkowej. kliknij żeby powiększyć

Postępowanie przy nadciśnieniu w kłębuszkowym zapaleniu nerek u psów

Autorzy: lek. wet. Marta Popiel, lek. wet. Łukasz Majcher


Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN) to choroba, w której dochodzi do postępującego uszkadzania kłębuszków nerkowych. Prowadzi do całkowitej utraty funkcji nefronów. Konsekwencją kliniczną KZN jest uogólnione nadciśnienie tętnicze. Jego ustabilizowanie nie tylko ogranicza białkomocz i zabezpiecza przed dalszym uszkadzaniem nerek, ale też pozwala zapobiec ciężkim powikłaniom neurologicznym i okulistycznym. kliknij żeby powiększyć

Niedrożność moczowodu z powodu kamicy moczanowej u psa - opis przypadku

Autorzy: lek. wet. Łukasz Majcher, lek. wet. Marta Popiel


W 5-10% przypadków kamicy dróg moczowych u psów kamienie lokalizują się w nerkach i moczowodach. Najczęściej występują kamienie struwitowe (fosforany amonowo-magnezowe) i szczawiany wapnia, rzadziej moczany, krzemiany i kamienie cystynowe. Objawy są nieswoiste i trudno jest ustalić rozpoznanie na podstawie obrazu klinicznego. Na dodatek pierwsze objawy często wiążą się z zaawansowaną wtórną chorobą nerek. Zdarza się, że kamicę nerek i moczowodów rozpoznaje się przypadkowo w trakcie badań obrazowych wykonywanych w innym celu. Ostateczną diagnozę stawia się na podstawie badania RTG (w tym urografii dożylnej) i USG. kliknij żeby powiększyć

Transplantacja nerki u psa - opis przypadku

Autorzy: lek. wet. Jacek Stępkowski, lek. wet. Wojciech Pietrusiewicz, lek. wet. Maria Chmielewska, dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus, lek. wet. Natalia Stępkowska, dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki


Transplantacja nerki to obecnie najbardziej zaawansowana metoda leczenia przewlekłej schyłkowej niewydolności nerek u ludzi. W lecznictwie weterynaryjnym praktyczne próby przeszczepiania nerki u psów do celów leczniczych (tzw. przeszczepy komercyjne) podjęto w USA na początku lat 90. XX wieku. W związku z narastającym w naszym kraju zainteresowaniem właścicieli zwierząt tą metodą leczenia niewydolności nerek u psów i kotów, postanowiliśmy podjąć próbę zastosowania transplantacji nerki u psa z przewlekłą niewydolnością nerek. Opisany przypadek dotyczy 2,5-letniego psa rasy owczarek niemiecki o imieniu Joker. kliknij żeby powiększyć

Astma kotów. Co lekarz weterynarii powinien na ten temat wiedzieć?

Autor: lek. wet. Natalia Blanda


Astma jest powszechnie występującą chorobą zapalną dolnych dróg oddechowych kotów, o podłożu alergicznym, przebiegającą ze świszczącym oddechem, kaszlem, dusznością lub z ostrymi zaburzeniami oddechowymi, mogącymi prowadzić nawet do śmierci. Definicja astmy i jej kliniczna charakterystyka, pozwalająca na odróżnienie jej od innych chorób zapalnych dolnych dróg oddechowych kotów, nie są ostatecznie sformułowane, choć wydaje się, że jej objawom klinicznym towarzyszą trzy nieodłączne cechy - nadreaktywność oskrzeli, eozynofilowe zapalenie dróg oddechowych i przebudowa ich ścian. kliknij żeby powiększyć

Skóra w roli inspicjenta, czyli jak na podstawie zmian skórnych rozpoznawać choroby wewnętrzne psów i kotów? Cz. III

Autorzy: lek. wet. Joanna Karaś-Tęcza, dr n. wet. Joanna Dawidowicz


W poprzednich częściach opracowania dotyczącego wskaźnikowej funkcji skóry zostały opisane przykłady chorób endokrynologicznych, nowotworowych oraz metabolicznych, w których przebiegu skóra wciela się w rolę medycznego inspicjenta. Okazuje się, że na "podpowiedzi ze strony skóry", ułatwiające ustalenie właściwego rozpoznania, możemy liczyć również w przypadku niektórych chorób o podłożu zakaźnym. kliknij żeby powiększyć

Choroby mózgu psów i kotów. Cz. I

Autor: Simon R. Platt BVM&S MRCVS


Choroby mózgu są stosunkowo częstymi zaburzeniami u psów i kotów, a ich różnicowanie może stanowić prawdziwe wyzwanie diagnostyczne dla lekarza weterynarii. Bardzo często przebiegają one z podobnymi objawami klinicznymi, ale mogą znacznie różnić się rokowaniem. Objawy kliniczne niejednokrotnie nie odzwierciedlają nasilenia zmian patologicznych w mózgu. Mogą one wymagać leczenia zwanego "objawowym", niezależnie od leczenia przyczynowego, nakierowanego bezpośrednio na mózg. W pierwszej części dwóch artykułów przeglądowych dotyczących chorób mózgu przedstawiono ogólną charakterystykę objawów klinicznych, rozpoznanie różnicowe oraz badania dodatkowe. Specjalną uwagę zwrócono na zaburzenia funkcji poznawczych, wodogłowie, choroby metaboliczne oraz guzy mózgu. kliknij żeby powiększyć

Rozpoznawanie ropni wewnątrzbrzusznych u małych zwierząt

Autorzy: dr n. wet. Kamila Glińska-Suchocka, dr n. wet. Marcin Jankowski, dr n. wet. Wojciech Atamaniuk, dr hab. Krzysztof Kubiak, dr n. wet. Jolanta Spużak, lek. wet. Maciej Grzegory, lek. wet. Jadwiga Bąkowska, Pola Borusewicz


Pod pojęciem ropnia wewnątrzbrzusznego (abscessus intraabdominalis) rozumie się ograniczony zbiornik ropy w rejonie uszkodzonej tkanki lub narządu, położonych w obrębie jamy brzusznej. Ze względu na lokalizację ropnie dzielimy na wewnątrzotrzewnowe, zaotrzewnowe oraz narządowe (najczęściej rozwijają się one w trzustce, wątrobie, śledzionie, nerkach, gruczole krokowym). W niektórych przypadkach ropnie mogą występować w wielu narządach jednocześnie. kliknij żeby powiększyć

Jak zachęcić właścicieli do codziennej higieny jamy ustnej u psów i kotów?

Autor: lek. wet. Katarzyna Jodkowska


Choroby jamy ustnej i zębów są chyba najczęstszymi problemami weterynaryjnymi, jakie występują u psów i kotów. Niestety, wielokrotnie są ignorowane przez właścicieli i lekarzy weterynarii. W zasadzie u każdego takiego pacjenta, gdyby był zbadany pod kątem stomatologicznym, zdiagnozowano by jedno lub kilka zaburzeń w jamie ustnej. Najczęstsze - choroby przyzębia - występują u ponad 75% wszystkich zwierząt przyprowadzanych do gabinetów weterynaryjnych. Nieleczone, prowadzą do niechybnej utraty zębów. Jednakże zanim tak się stanie, a trwa to latami, zwierzę narażone jest na permanentny stan zapalny jamy ustnej, dyskomfort oraz ból. kliknij żeby powiększyć

Przyczyny, konsekwencje i profilaktyka niedoboru żelaza u prosiąt

Autorzy: lek. wet. Arkadiusz Dors, lek. wet. Ewelina Czyżewska, dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, prof. nadzw.


Niedokrwistość (anemia niedoborowa) jest uważana za zjawisko fizjologiczne u prosiąt. Rola żelaza jako ważnego pierwiastka w utrzymaniu zdrowia zwierząt została zauważona już bardzo dawno. Pierwszy przypadek niedokrwistości prosiąt opisał Braasch w roku 1891 w Niemczech, nie został on jednak skojarzony z niedoborem żelaza, a ze złym zarządzaniem. Dopiero w roku 1924 McGowan i Crichton powiązali opisaną wcześniej niedokrwistość prosiąt właśnie z niedoborem żelaza. Prace nad niedokrwistością prosiąt posuwały się stosunkowo wolno, co było związane z faktem, że omawiane zaburzenie hematologiczne pojawiało się tylko u zwierząt utrzymywanych w zamknięciu (fermy) oraz dotyczyło właściwie tylko tego jednego gatunku zwierząt gospodarskich. kliknij żeby powiększyć

Ostre uszkodzenie nerek u koni

Autor: Elizabeth Davis, DVM, PhD, DACVIM-LAIM


Ostre uszkodzenie nerek jest skutkiem niektórych chorób uogólnionych, stosunkowo częstym u koni. Najczęściej są to choroby przebiegające z hipowolemią lub endotoksemią, a także te, które leczy się środkami o właściwościach nefrotoksycznych, takimi jak aminoglikozydy i(lub) niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). W takich sytuacjach lekarz musi mieć świadomość możliwości uszkodzenia nerek, ponieważ ich dysfunkcja jest często odwracalna, o ile zostanie rozpoznana i będzie właściwie leczona jeszcze w ostrej fazie uszkodzenia. kliknij żeby powiększyć

Krwawienie z pochwy u szczura - opis przypadku

Autorzy: lek. wet. Agata Godlewska, dr n. wet. Karolina Barszcz


W przypadku wystąpienia krwawienia z pochwy u szczura, właściciele najczęściej obserwują plamy krwi na ściółce lub zaschniętą krew na włosach w okolicy krocza. Wypływ krwi często mylony jest przez nich z krwiomoczem i interpretowany jako zapalenie pęcherza moczowego. U tego gatunku ujście zewnętrzne cewki moczowej oraz ujście pochwy znajdują się oddzielnie. Stąd też stosunkowo łatwo jest ocenić pochodzenie krwistego wypływu w okolicy krocza. kliknij żeby powiększyć

TEMAT PRZEWODNI - MEDYCYNA REGENERACYJNA

Uwaga! Treść może ulec zmianie

 09/14

IRAP - nowość w leczeniu zwyrodnień stawów u małych zwierząt

Autorzy: lek. wet. Jacek Szulc, lek. wet. Katarzyna Szulc


Terapia IRAP należy do odłamu medycyny regeneracyjnej. Na świecie zaczęła być znana jako Orthokine i była używana w medycynie człowieka, następnie w medycynie koni, a teraz również małych zwierząt. Terapia dotyczy zwyrodnień i zapalenia stawów oraz kości, zapalenia ścięgien, zwężenia kanału lędźwiowo-krzyżowego, zespołu cauda equina i urazów mięśni. Jest przy tym bardzo bezpieczna, gdyż opiera się na wykorzystywaniu naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu. kliknij żeby powiększyć

Komórki macierzyste w weterynarii - potencjał wymagający potwierdzenia

Autorzy: dr n. wet. Anna Burdzińska, dr n. med. spec. wet. diag. lab. Marta Idziak


Hasło "komórki macierzyste w weterynarii" rozprzestrzenia się w Polsce w ciągu ostatniego roku jak hodowla na szalce Petriego. Jeszcze niedawno przeszczepienie komórek macierzystych było u nas postrzegane jako egzotyczna, elitarna metoda postępowania. Dziś przeglądarki internetowe sugerują, że to popularna, sprawdzona i skuteczna metoda leczenia wielu stanów chorobowych u pacjentów weterynaryjnych. kliknij żeby powiększyć

Zastosowanie komórek macierzystych oraz osocza bogatopłytkowego w medycynie regeneracyjnej koni

Autorzy: dr n. wet. Alicja Iwaszko-Simonik, prof. dr hab. Stanisław Graczyk, dr n. wet. Aleksandra Pliszczak-Król, dr n. wet. Radomir Henklewski, lek. wet. Anna Biazik


Uszkodzenia ścięgien, więzadeł oraz stawów koni, objawiające się kulawizną, są częstymi czynnikami powodującymi zmniejszenie ich wydolności oraz wykluczającymi je z użytkowania. Główną przyczyną prowadzącą do rozległych mikrouszkodzeń we wspomnianych strukturach jest nadmierny wysiłek fizyczny - jednorazowy u niewytrenowanych koni lub powtarzające się przeciążenia podczas treningu. kliknij żeby powiększyć

Medycyna regeneracyjna - co dziś o niej wiemy?

Autorzy: lek. wet. Piotr Kowalczyk, dr n. wet. Beata Degórska, prof. dr hab. Marek Galanty


Początku medycyny regeneracyjnej należy doszukiwać się już w drugiej połowie XX wieku, gdy po raz pierwszy dokonano przeszczepu szpiku kostnego pacjentowi cierpiącemu na białaczkę (1956 r.). Wraz z rozwojem inżynierii tkankowej w latach 90. dziedzina ta zaczęła się dynamicznie rozwijać. kliknij żeby powiększyć

Cytologiczna i radiologiczna diagnostyka chłoniaków u psów. Cz. I. Biopsja węzłów chłonnych i interpretacja obrazu cytologicznego

Autorzy: lek. wet. Paweł Klimiuk, dr n. wet. Piotr Dębiak, dr hab. Wojciech Łopuszyński, mgr inż. Kamila Stachyra


W praktyce klinicznej małych zwierząt znaczny odsetek stanowią pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej. Nowotwory układu krwiotwórczego (głównie chłoniaki, stanowiące około 83% wszystkich chorób limfoproliferacyjnych), obok rozrostów skóry i gruczołu sutkowego, należą do najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych u psów. Ciągły postęp w medycynie weterynaryjnej sprawia, że coraz większa liczba właścicieli zwierząt decyduje się na leczenie choroby nowotworowej u swoich podopiecznych. Stanowi to wyzwanie dla lekarzy weterynarii i w naturalny sposób skłania do pogłębiania wiedzy z zakresu metod diagnostycznych i leczenia tych chorób. Niniejsza część opisuje podstawowe metody rozpoznawania chłoniaków u psów (badanie cytologiczne oraz radiologiczne), które mogą być stosowane rutynowo przez lekarzy w większości gabinetów weterynaryjnych. kliknij żeby powiększyć

Stenty wewnątrztchawicze w leczeniu zapadnięcia tchawicy

Autorzy: lek. wet. Aleksandra Michalik, lek. wet. Paweł Kowalczyk


Zapadnięcie tchawicy to choroba często występująca u psów ras miniaturowych i toy, mogąca doprowadzić do poważnej niewydolności oddechowej i śmierci. Wśród metod jej leczenia wymienia się implantację stentu dotchawiczego. W artykule autorzy opisują swoje doświadczenia związane z tą metodą. kliknij żeby powiększyć

Diagnostyka kliniczna i endoskopowa zespołu oddechowo-pokarmowego psów krótkoczaszkowych - okiem praktyków

Autorzy: lek. wet. Sebastian Borowik, lek. wet. Małgorzata Tywoniuk-Markuszewska


Nieprawidłowości anatomiczne psów krótkoczaszkowych mogą występować pojedynczo lub w połączeniu z innymi zaburzeniami (np. ze strony przewodu pokarmowego), dając obraz różnie nasilonych trudności oddechowych oraz chorób przedniego odcinka przewodu pokarmowego. Wady te w większości wykrywamy za pomocą badania endoskopowego. Niektóre, jak zwężenie nozdrzy przednich, jesteśmy w stanie zaobserwować w trakcie podstawowego badania klinicznego. kliknij żeby powiększyć

Rola bakteryjnych biofilmów w chorobach zwierząt

Autorzy: prof. zw. dr hab. mgr Zdzisław Gliński, prof. zw. dr hab. Krzysztof Kostro


Zasiedlenie organizmu przez drobnoustroje, które zaczyna się zaraz po urodzeniu, i związane z nim stałe lub okresowe nosicielstwo, dzięki sprawności układu odpornościowego z reguły nie prowadzi do rozwoju stanów patologicznych. Pojawienie się luk w miejscowym i ogólnym systemie obronnym, będące następstwem działania czynników wewnątrzustrojowych lub urazów, stresorów, zakażeń, substancji o właściwościach immunosupresyjnych, może naruszyć równowagę biologiczną mikroflory organizmu zwierzęcia oraz człowieka i spowodować przesunięcie z saprofityzmu i(lub) symbiozy w stronę działania patogennego i wywołania choroby. kliknij żeby powiększyć

Rasy psów - co lekarz weterynarii powinien o nich wiedzieć. Cz. XXV. Seter szkocki (gordon)

Autorzy: prof. zwycz. dr hab. Jerzy Monkiewicz, mgr Jolanta Wajdzik


Seter szkocki to jeden z trzech seterów, czyli wyżłów brytyjskich hodowanych na Wyspach do polowań na ptactwo. Przodkiem tych psów jest prawdopodobnie hiszpański spaniel, z grupy tzw. setting-spanieli, cechujących się przyziemnym, jakby skradającym się sposobem chodu oraz skłonnością do przywarowywania przed spotkaną zwierzyną. Spaniele te sprowadzano już w X wieku z Hiszpanii. Angielski źródłosłów - "to set", "to sit" - "posadzić", "siadać" - potwierdza tę tezę. kliknij żeby powiększyć

Zespół zaburzeń oddechowych świń (PRDC) - ciągle ważny problem dla lekarza weterynarii

Autorzy: prof. dr hab. Wojciech Szweda, dr n. wet. Zbigniew Procajło, lek. wet. Marta Szweda


Produkcja trzody chlewnej, podobnie jak innych gatunków zwierząt gospodarskich, powinna być opłacalna, tzn. nie tylko dostarczać hodowcy satysfakcji z tego rodzaju pracy, ale również być źródłem wymiernych korzyści materialnych. Warunki opłacalności tego działu produkcji zwierzęcej obejmują posiadanie dobrego materiału genetycznego, uzyskiwanie jak najlepszych wyników rozrodu, zapewnienie zwierzętom optymalnych warunków utrzymania, właściwe żywienie, pozwalające na uzyskiwanie wysokich przyrostów masy ciała i dobre wykorzystanie paszy, oraz odpowiednie postępowanie ze zwierzętami, minimalizujące oddziaływanie czynników stresogennych. kliknij żeby powiększyć

Fizjologiczna niedomykalność zastawek serca u koni

Autorzy: lek. wet. Katarzyna Michlik, dr hab. Urszula Pasławska prof. nadzw.


U ludzi oraz koni niewykazujących zmian w badaniu klinicznym stwierdza się stosunkowo często śladowe niedomykalności prawidłowo zbudowanych zastawek serca. W medycynie człowieka wyróżniamy fizjologiczną niedomykalność zastawki trójdzielnej, mitralnej oraz tętnicy płucnej. Fala zwrotna rejestrowana jest w trakcie badania ultrasonograficznego z wykorzystaniem kolorowego doplera. Przy występowaniu niedomykalności określanej jako fizjologiczna nie stwierdza się istotnych z hemodynamicznego punktu widzenia zaburzeń czynności zastawek bądź zmian w wartościach rzutu serca. Tego rodzaju niedomykalność stwierdzana jest u wielu koni przy braku objawów choroby sercowo-naczyniowej i nie wpływa na ich wydolność wysiłkową. kliknij żeby powiększyć

Paramyksowiroza gołębi - aktualny stan wiedzy

Autorzy: mgr Daria Pestka, dr n. wet. Tomasz Stenzel, dr n. wet. Bartłomiej Tykałowski, lek. wet. Marcin Śmiałek, prof. dr hab. Andrzej Koncicki


Choroba Newcastle, inaczej rzekomy pomór drobiu, u gołębi nazywana jest paramyksowirozą i wywoływana jest przez antygenowy "wariant gołębi" ptasiego paramyksowirusa serotypu 1 (PPMV-1). Jest to choroba wysoce zaraźliwa, powodująca niekiedy 100% śmiertelność. Paramyksowiroza jest chorobą zwalczaną z urzędu. Jednak pojawiające się coraz to nowe ogniska tej choroby, między innymi w Europie (w latach 2000-2009 z 27 krajów UE tylko cztery nie zgłaszały zakażeń), pokazują, że zwalczanie paramyksowirozy jest mało efektywne. Niniejszy artykuł ma za zadanie rozwiać wątpliwości dotyczące m.in. postępowania w przypadku podejrzenia bądź wykrycia paramyksowirozy. kliknij żeby powiększyć

ULUBIONE

Dodaj do ulubionych

Ustaw jako startową

WYSZUKIWANIE

Szukaj artykułów archiwalnych "MW"

zaawansowane

LOGOWANIE

Zaloguj się do serwisu

wpisz email

Informacje dotyczące rejestracji i logowania

ZAMIESZCZANIE PUBLIKACJI

Regulamin publikowania prac w "Magazynie Weterynaryjnym"

Wyróżnienie PTNW dla "MW"

Wyróżnienie honorowe PTNW "Resolutio pro Laude" dla redakcji czasopisma "Magazyn Weterynaryjny"

POTRZEBNA POMOC!

Jedna z naszych Koleżanek znalazła się w dramatycznej sytuacji życiowej z powodu pęknięcia tętniaka mózgu.